Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice?

Dziecko i media.