Start
images/logo1.jpg


 Słowa znanej piosenki w sensie dosłownym i przenośnym 24 listopada 2017 r. połączyły dwie społeczności szkolne, a powodem było Święto Patrona Szkoły. Kiedy mowa jest o ks. Grzegorzu Piramowiczu, nie sposób nie wspomnieć nazwiska Ignacego Potockiego.

Dwóch Wielkich Polaków, przyjaciół, łączył wspólny cel: idea kształcenia i wykształcenia dzieci i młodzieży. Dlatego w uroczystej akademii, której motto brzmiało: „szukam nauczyciela i mistrza” obok siebie na scenie stanęli uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej i uczniowie II i III oddziałów gimnazjalnych. Zwieńczeniem był występ trojga uczniów klasy Ib SP. uroczysty charakter akademii podkreśliły występy wokalne uzdolnionych muzycznie uczennic. Historia, jak przed laty, znów zatoczyła koło.