Przegląd
images/logo1.jpg


 Słowa znanej piosenki w sensie dosłownym i przenośnym 24 listopada 2017 r. połączyły dwie społeczności szkolne, a powodem było Święto Patrona Szkoły. Kiedy mowa jest o ks. Grzegorzu Piramowiczu, nie sposób nie wspomnieć nazwiska Ignacego Potockiego.

Dwóch Wielkich Polaków, przyjaciół, łączył wspólny cel: idea kształcenia i wykształcenia dzieci i młodzieży. Dlatego w uroczystej akademii, której motto brzmiało: „szukam nauczyciela i mistrza” obok siebie na scenie stanęli uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej i uczniowie II i III oddziałów gimnazjalnych. Zwieńczeniem był występ trojga uczniów klasy Ib SP. uroczysty charakter akademii podkreśliły występy wokalne uzdolnionych muzycznie uczennic. Historia, jak przed laty, znów zatoczyła koło.   

063.JPG018.JPG064.JPG016.JPG011.JPG058.JPG089.JPG100.JPG024.JPG023.JPG107.JPG051.JPG080.JPG056.JPG087.JPG096.JPG047.JPG091.JPG040.JPG032.JPG098.JPG049.JPG035.JPG007.JPG009.JPG075.JPG072.JPG057.JPG086.JPG050.JPG081.JPG108.JPG022.JPG106.JPG059.JPG088.JPG101.JPG025.JPG010.JPG017.JPG019.JPG065.JPG062.JPG073.JPG008.JPG074.JPG006.JPG001.JPG099.JPG048.JPG034.JPG033.JPG090.JPG041.JPG097.JPG046.JPG077.JPG070.JPG002.JPG005.JPG079.JPG030.JPG037.JPG094.JPG045.JPG039.JPG093.JPG042.JPG053.JPG082.JPG054.JPG085.JPG028.JPG102.JPG026.JPG021.JPG105.JPG014.JPG068.JPG013.JPG061.JPG066.JPG092.JPG043.JPG095.JPG044.JPG038.JPG036.JPG031.JPG004.JPG078.JPG003.JPG071.JPG076.JPG067.JPG060.JPG012.JPG015.JPG069.JPG020.JPG104.JPG103.JPG027.JPG055.JPG084.JPG029.JPG052.JPG083.JPG