Przegląd
images/logo1.jpg


 Słowa znanej piosenki w sensie dosłownym i przenośnym 24 listopada 2017 r. połączyły dwie społeczności szkolne, a powodem było Święto Patrona Szkoły. Kiedy mowa jest o ks. Grzegorzu Piramowiczu, nie sposób nie wspomnieć nazwiska Ignacego Potockiego.

Dwóch Wielkich Polaków, przyjaciół, łączył wspólny cel: idea kształcenia i wykształcenia dzieci i młodzieży. Dlatego w uroczystej akademii, której motto brzmiało: „szukam nauczyciela i mistrza” obok siebie na scenie stanęli uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej i uczniowie II i III oddziałów gimnazjalnych. Zwieńczeniem był występ trojga uczniów klasy Ib SP. uroczysty charakter akademii podkreśliły występy wokalne uzdolnionych muzycznie uczennic. Historia, jak przed laty, znów zatoczyła koło.   

001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG005.JPG006.JPG007.JPG008.JPG009.JPG010.JPG011.JPG012.JPG013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.JPG019.JPG020.JPG021.JPG022.JPG023.JPG024.JPG025.JPG026.JPG027.JPG028.JPG029.JPG030.JPG031.JPG032.JPG033.JPG034.JPG035.JPG036.JPG037.JPG038.JPG039.JPG040.JPG041.JPG042.JPG043.JPG044.JPG045.JPG046.JPG047.JPG048.JPG049.JPG050.JPG051.JPG052.JPG053.JPG054.JPG055.JPG056.JPG057.JPG058.JPG059.JPG060.JPG061.JPG062.JPG063.JPG064.JPG065.JPG066.JPG067.JPG068.JPG069.JPG070.JPG071.JPG072.JPG073.JPG074.JPG075.JPG076.JPG077.JPG078.JPG079.JPG080.JPG081.JPG082.JPG083.JPG084.JPG085.JPG086.JPG087.JPG088.JPG089.JPG090.JPG091.JPG092.JPG093.JPG094.JPG095.JPG096.JPG097.JPG098.JPG099.JPG100.JPG101.JPG102.JPG103.JPG104.JPG105.JPG106.JPG107.JPG108.JPG