Rekrutacja do klasy I
images/logo1.jpg

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

na rok szkolny 2018/2019

prowadzone są od 15 lutego 2018 r.

  • Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2018/2019 objęte są dzieci urodzone w roku 2011 oraz na wniosek rodziców dzieci urodzone w 2012 roku.

  • Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka:

1.Akt urodzenia dziecka.

2.Poświadczenie zameldowania (dla osób spoza gminy)

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

na rok szkolny 2018/2019

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. G. Piramowicza w Kurowie

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania

1.

Złożenie wnioskuo przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2018 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

do 31 sierpnia 2018 r.