Przegląd
images/logo1.jpg

Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonanie wybranego przez siebie symbolu kraju anglojęzycznego - Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii (np. portret królowej, Statua Wolności, flaga itp.)

Prace należy dostarczać do p. Patrycji Nowakowskiej do 11 maja 2018 roku.

Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie A4 (i większym) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, masa solna, zapałki, miniatury z drewna, styropianu, kartonów).

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko oraz nazwę przedstawionego symbolu.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, technika wykonania, użyte materiały, estetyka pracy.