Przegląd
images/logo1.jpg

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie

Sprawozdanie z działań realizowanych przez Szkołę Podstawową
w Kurowie w ramach dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej trwających
od 1 marca do 30 czerwca 2018 r.
finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Urząd Gminy w Kurowie.

Jednym z podstawowych zadań naszej szkoły jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna krzewiona wśród społeczności szkolnej o charakterze środowiskowymi nie tylko. Chcemy, aby ta edukacja wpływała na poziom świadomości i kultury ekologicznej dzieci, młodzieży i lokalnego społeczeństwa. Podejmując różnorodne formy działań proekologicznych na terenie szkoły i naszej gminy pragniemy zaszczepić we wszystkich te idee.
Do działań organizowanych przez szkołę zaliczamy: akcje środowiskowe, konkursy szkolne i pozaszkolne, imprezy edukacyjno-rozrywkowe o zasięgu gminnym , powiatowym i wojewódzkim, zajęcia pozalekcyjne Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.
Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Lublinie i z Urzędu Gminy w Kurowie mogliśmy zapewnić uczniom edukację ekologiczną poprzez różne formy jej realizacji, za co serdecznie dziękujemy.


Sprawozdanie z działań ekologicznych

Szkolna działalność przyrodniczo-ekologiczna od wielu lat stanowi bardzo dobrą formę pracy lekcyjnej jak i pozalekcyjnej. Umożliwia szeroką realizację celów i pełni jednocześnie istotne funkcje edukacyjne i wychowawcze. Główne założenia działań ekologicznych to kształtowanie właściwego stosunku dzieci do przyrody, pogłębienie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i  sposobach jego ochrony oraz zachęcanie do organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego. Działania na terenie naszej szkoły realizowane były pod kierunkiem opiekuna Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. W bieżącym roku szkolnym do koła należało 56 uczniów z klas IV-VI. W działania ekologiczne najbardziej zaangażowani byli członkowie LOP.

Edukacja ekologiczna w ramach działań „Jestem przyjacielem przyrody” realizowana była poprzez następujące zadania:

 Przeprowadzono konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej dla klas IV-VII w  terminie od 15 kwietnia do 10 maja, pod hasłem „Owady zapylające- ich znaczenie dla przyrody” Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości na piękno polskiej przyrody, poznanie owadów zapylających i ich znaczenie dla człowieka. W konkursie wzięło udział 28 uczniów.

Wyróżnienia otrzymali:

-Gabriela Wronka kl. IV d

-Julia Mrozek kl. IV d

-Pola Kamińska kl. IV b

-Patrycja Kowalska kl. V b

-Damian Woch kl. V b

-Martyna Rojek kl. VI b

-Weronika Chmurzyńska kl. VII c

Prace uczniów były wyeksponowane podczas apelu z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Ponadto uczennica Gabriela Wronka zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim konkursie, którego głównym organizatorem była LOP i WFOŚiGW w Lublinie.
Przeprowadzono
konkurs wiedzy przyrodniczej dla klas III i IV –VI . Celem konkursu było budzenie ciekawości poznawczej i wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz zachęcanie do ekologicznych zachowań w najbliższym środowisku.

W klasach III do konkursu przystąpiło 12 uczniów. Maksymalnie można było uzyskać 50 punktów.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce - Antoni Staszak kl. III c (43 pkt.)

II miejsce – Kacper Paprota kl. III a (42 pkt.)

III miejsce – Aleksandra Furtak kl. III c (41 pkt.), Mikołaj Guz kl. III a (41 pkt.)

 W konkursie dla klas IV-VI wzięło udział 24 uczniów (po 3 uczniów z klasy)

Zwycięzcami konkursu zostali:

Klasy 4:

I miejsce – Julia Mrozek kl. IV d

II miejsce – Michał Sikorski kl. IV b

III miejsce- Marianna Góra kl. IV b

Klasy 5:

I miejsce – Patrycja Kowalska kl. V b

II miejsce- Zofia Okoń kl. V b

III miejsce- Agata Kruk kl. V a

 

Klasy 6:

I miejsce – Mateusz Białek kl. VI b

II miejsce – Martyna Rojek kl. VI b

III miejsce – Dominik Karpińska kl. VI b

Powyższe osoby otrzymały dyplomy i nagrody książkowe, które zostały rozdane podczas apelu z okazji Święta Polskiej Niezapominajki.

 

Przeprowadzony został konkurs plastyczny dla uczniów klas pierwszych pod hasłem „Świat owadów w oczach dzieci.” Uczniowie wykonali prace dowolną techniką na formacie A4. Wpłynęło 21 prac. Prace 3 uczniów były wysłane do Lublina i wzięły udział w woj. Konkursie organizowanym przez LOP i WFOŚiGW w Lublinie.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat znaczenia i roli owadów w środowisku naturalnym oraz zwrócenia uwagi na zagrożenia ekologiczne występujące z postępującej degradacji środowiska.

Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:

Respond Amelia kl. I b

Duda Stanisław kl. I d

Chabros Julia kl. I b

Białek Patryk kl. I a

Nowacki Jan kl. I b

Abramek Weronika kl. I c

Kruk Karol kl. I d

Wymienione osoby otrzymały nagrody książkowe i dyplomy. Ponadto uczennica klasy Ib Amelia Respond zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim konkursi z okazji Święta Polskiej Niezapominajki.

-Przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów klas II-III pod hasłem ”Kartka z niezapominajką” Celem konkursu było propagowanie idei ochrony przyrody, kształcenie umiejętności myślenia twórczego. Uczniowie mieli wykonać dowolną techniką kartki z motywem niezapominajki z dedykacją lub wierszykiem dla kogoś bliskiego. W konkursie wzięło udział 18 uczniów. Trzy prace były przesłane do Lublina i zostały nagrodzone.

II miejsce - Antoni Frydrych kl. III b

III miejsce - Kacper Paprota kl. III a

Wyróżnienie - Krystian Ozon kl. III a

Powyżej wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Odebrali je osobiście na uroczystym wręczeniu nagród w Leśniczówce nad Zalewem Zemborzyckim koło Lublina. Kartki pozostałych uczniów zdobiły hol szkoły na Święto Polskiej Niezapominajki. Pozostali uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe w naszej szkole podczas apelu.

Na początku października 2017 roku został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III pod hasłem „Cztery pory roku. Celem konkursu były prezentacje twórczości dziecięcej inspirowanej zmianami w otoczeniu- przyrodzie pod wpływem pór roku.

Konkurs przebiegał w 4 etapach:

Jesień ( zakończenie konkursu 10 XII)

Zima (zakończenie konkursu 10 II )

Wiosna( zakończenie konkursu 10 IV)

Lato(zakończenie konkursu 10 VI )

Wpłynęło 40 prac. Komisja oceniła dostarczone prace. Wybrano prace, które wyróżniały się kreatywnością i estetyką. Wyróżnienia zdobyli:

Weronika Abramek kl. I c

Maja Gajda kl. I c

Julia Respond kl. I c

Lena Zielińska kl. II a

Natalia Wierak kl. IIa

Gabriela Sumorek kl. II a

Adrian Głowacki kl. III c

Julia Niewiadomska kl. III c

Natalia Janek kl. III c

Amelia Wiak kl. IIIc

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe podczas apelu 12 czerwca .

 

Członkowie Ligi Ochrony Przyrody zaangażowali się podczas Gminnego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, który odbył się 3 czerwca.

Zaprezentowali piosenki o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Odbył się również pokaz mody ekologicznej. Ponadto było rozdanie nagród osobom wyróżnionym w konkursie na zabawkę ekologiczną.

Konkurs na zabawkę ekologiczną był ogłoszony dla uczniów klas I-III. Wpłynęło 34 prac. Wszystkie prace były wyeksponowane podczas festynu. Celem konkursu było kształtowanie zachowań proekologicznych w kontaktach ze środowiskiem, wzbogacanie wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z eksploatacją zasobów Ziemi, kształtowanie nawyku segregowania oraz powtórnego przetwarzania odpadów.

Wyróżnienia otrzymali następujący uczniowie:

Klasa Ia

Mikołaj Pitucha

Milena Michałek

Mateusz Kuciński

Kamil Kruk

Patryk białek

Klasa I b

Wojciech Stasiak

Bruno Żurkowski

Julia Drążkiewicz

Szymon Łowczak

Julia Chabros

Wiktor Bachanek

Klasa I c

Kornelia Sułek

Klara Zdżalik

Klasa I d

Stanisław Duda

Julia Mrozek

Helena Grabczak

Klasa II b

Daria Zlot

Klasa III a

Bartosz Rodak

Klasa III b

Antoni Frydrych

Dzięki dużemu zaangażowaniu w działania podczas Festynu Rodzinnego, mieszkańcy Kurowa mogli poznać sposoby ponownego przetwarzania odpadów, wzrosła świadomość ochrony przyrody.

Uczniowie należący do LOP włączyli się w akcję profilaktyczną poświęconą zdrowemu stylowi życia poprzez przygotowanie oraz degustację potraw zdrowego żywienia.

Ponadto uczniowie klas IV (47 uczniów) wzięli udział w warsztatach dietetycznych. Zajęcia przeprowadziła dietetyczka z Centrum Zdrowia ISTO w  Lublinie, która przybliżyła uczniom zasady zdrowego odżywiania oraz zalecała produkty, które gwarantują prawidłowy rozwój. Uczniowie na koniec warsztatów przygotowywali samodzielnie sałatki lub surówki z  przyniesionych produktów. Dzięki tym warsztatom uczniowie poznali środki chemiczne szkodliwe dla zdrowia, produkty GMO itp., natomiast poznali zdrowe produkty, które nie niszczą środowiska przyrodniczego.

Z okazji Dnia Ziemi, członkowie LOP na zajęciach pozalekcyjnych koła przyrodniczego obejrzeli prezentację pt. „Ziemie- nasz dom”, podczas której dowiedzieli się jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy. Ponadto wykonana została gazetka, która prezentowała segregację odpadów i dlaczego nie wolno wypalać traw. Na zajęciach pozalekcyjnych Koła przyrodniczego LOP uczniowie przygotowali plakaty pod hasłem „Segregujemy opady- pomagamy naszej Ziemi”, które były wyeksponowane na gazetce LOP.

Na początku czerwca obchodziliśmy Dni Lasu. Uczniowie poznawali gatunki drzew, ich wygląd, gatunki ptaków żyjących w lesie. Na zajęciach w klasie wykonali gazetkę na temat znaczenia lasu, która była wyeksponowana na korytarzu szkoły.

W ramach projektu członkowie LOP z klas VI ( 28 uczniów) 18 maja uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w ZOOM Natury w Janowie Lubelskim. Przekroczyli oni „bramę do tajemnic świata przyrody” by poznać świat fauny i flory. Pod kierunkiem pani przewodnik odwiedzili cztery laboratoria edukacyjne i główne bloki tematyczne ekspozycji: obiekt ekspozycyjny główny „ZOOM Natury”, laboratorium ”Runo leśne”, laboratorium „Awifauny i Troposfery” gdzie poznali zjawiska zachodząc w najcieńszej warstwie atmosfery oraz laboratorium „Recyklingu i Energii”, w którym poznali różne rodzaje źródła i sposoby wykorzystania energii, a także metody i sposoby recyklingu. Mogli pobawić się mikroskopem, namacalnie poznać niektóre urządzenia, by przybliżyć sobie najważniejsze prawa fizyki, posłuchać odgłosów przyrody czy spróbować swoich sił w grach interaktywnych. Ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach sprawdzających wiedzę na temat świata zwierząt oraz dotknąć ich okazy. Poznali różne ciekawostki z otaczającego nas życia roślin i zwierząt. Na Placu Energii poruszając i bawiąc się elementami wentylatora, Archimedesa, maszyny sprężynowej czy sprężarki- dowiedzieli się jak energia kinetyczna przekształca się w dźwięk lub energię elektryczną.

Zorganizowane były również zajęcia przyrodnicze w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie. Pod kierunkiem przewodnika 13 czerwca , uczniowie z klas IV (28 uczniów), rozpoczęli zwiedzanie ogrodu od arboretum, gdzie podziwiali krzewy i drzewa, a wśród nich m. in. świerk wężowy, paulownię cesarską o bardzo dużych liściach do 50 cm długości oraz ogromną topolę. Kolejnym etapem było alpinarium, gdzie znajdowały się rośliny z górskich regionów Polski. Potem przeszli nad stawy, podziwiając roślinność wodną

i bagienną. Oglądali też rośliny użytkowe, jak len, lawenda oraz rośliny cebulowe i bulwiaste. Najciekawsze i wzbudzające najwięcej emocji okazały się rośliny hodowane w szklarni. Były tam ogromne sukulenty, palmy, mandarynki, cytryny, bawełna, pieprz oraz rośliny mięsożerne np. rosiczka, muchołówka. Dzięki tym zajęciom w ogrodzie uczniowie poznali wiele gatunków różnych roślin pochodzących z innych krajów. Ponadto poznali sposoby ich pielęgnacji i użytkowania.

Podsumowaniem działań ekologicznych było zorganizowanie uroczystego apelu z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście: Pani Elżbieta Mitura- przedstawiciel WFOŚi GW w Lublinie oraz Wójt Gminy Kurów, którzy są jednocześnie sponsorami wszystkich działań ekologicznych. Członkowie Koła LOP przygotowali część artystyczną pt. „Ekologia na wesoło”. Odbyło się także rozdanie nagród za przeprowadzone konkursy. Podczas apelu były zorganizowane wystawy prac konkursowych, dekoracje korytarzy szkolnych oraz podziękowania dla współpracujących ze szkołą instytucji .

Ponadto do sali przyrodniczej zostały zakupione pomoce dydaktyczne w  postaci przewodników, plansz, map i książek przyrodniczych.

W realizacji działań w dziedzinie edukacji ekologicznej realizowanej na terenie Gminy Kurów brało udział około 220 uczniów.