Przegląd
images/logo1.jpg

     

    W dniu 23 listopada o godzinie 08.00 odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji  rocznicy urodzin księdza Grzegorza Piramowicza – patrona naszej  szkoły. We Mszy uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, poczty sztandarowe, uczniowie oraz ich rodzice.

            Uroczystości były kontynuowane na terenie szkoły podczas apelu poświęconego postaci Patrona-pedagoga, nauczyciela i wychowawcy, gruntownie wykształconego człowieka idei i pasji. Ksiądz Piramowicz położył wielkie zasługi na polu szkolnictwa - współpracując z innymi ludźmi postępu w Komisji Edukacji Narodowej. Był jednym z twórców zreformowanej „nowej” szkoły. Ksiądz Piramowicz utworzył i prowadził pierwszą szkołę elementarną w Kurowie.

            Dyrektor szkoły p. Jolanta Panecka wręczyła uczniom dyplomy i nagrody uzyskane w konkursach związanych z Patronem i naszą szkoła.

W dniu 23 listopada o godzinie 08.00 odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji rocznicy urodzin księdza Grzegorza Piramowicza – patrona naszej  szkoły. We Mszy uczestniczyli: dyrekcja szkoły, nauczyciele, poczty sztandarowe, uczniowie oraz ich rodzice.

                Uroczystości były kontynuowane na terenie szkoły podczas apelu poświęconego postaci Patrona-pedagoga, nauczyciela i wychowawcy, gruntownie wykształconego człowieka idei i pasji.    Ksiądz Piramowicz położył wielkie zasługi na polu szkolnictwa - współpracując z innymi ludźmi postępu w Komisji Edukacji Narodowej. Był jednym z twórców zreformowanej „nowej” szkoły. Ksiądz Piramowicz utworzył i prowadził pierwszą szkołę elementarną w Kurowie.

                Dyrektor szkoły p. Jolanta Panecka wręczyła uczniom dyplomy i nagrody uzyskane w konkursach związanych z Patronem i naszą szkoła.