1. Zwrotów mogą dokonać osoby zdrowe, które w ciągu 14 dni nie miały kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 2. Przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.
 3. Osoby przynoszące książki wchodzą do korytarza prowadzącego do biblioteki szkolnej przez szatnię dawnego gimnazjum.
 4. Do szkoły wchodzi tylko jedna osoba, pozostali czekają przed wejściem, zachowując odstęp 2 m.
 5. Osoby przynoszące książki do zwrotu powinny mieć rękawiczki oraz zakrywać nos i usta maseczką.
 6. Bibliotekarz podczas odbioru książek powinien przebywać w rękawiczkach, maseczce lub przyłbicy. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust, kiedy jest sam w pomieszczeniu i wykonuje prace porządkowe.
 7. Należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów od rozmówcy.
 8. Należy czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy,
  klamki, blaty.
 9. Ogranicza się  liczbę użytkowników do jednej osoby podczas dokonywania zwrotów w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 10. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania. Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa.
 11. Przed wejściem do biblioteki uczniowie zobowiązani są do przygotowania kompletu podręczników poprzez wyjęcie zbędnych kartek, usunięcie zapisów ołówkiem, zdjęcie okładek.

 

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika czy innej książki,  rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do odkupienia w ustalonym terminie nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 2. Uczniowie opuszczający naszą szkołę zobowiązani są do rozliczenia się ze wszystkich wypożyczonych książek i podręczników.
 3. W sprawach zwrotów i sytuacjach spornych prosimy o kontakt przez dziennik Vulcan.

 

                                                                                      

        INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS DOTYCZĄCE TERMINÓW ZWROTÓW PODRĘCZNIKÓW I LEKTUR

 

 15 czerwca (poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 11.00 klasy I a, b, c

od 11.00 do 14.00 klasy II a, b

 • 19 czerwca (piątek) – w godzinach od 8.00 do 11.00 klasa VIII a,

 od 11.00 do 14.00 klasy VIII b,  c

 • 22 czerwca (poniedziałek) – w godzinach od 8.00 do 11.00 klasy II c,d

od 11.00 do 14.00 klasy III a, b, c

 • 23 czerwca (wtorek) – w godzinach od 8.00 do 11.00 klasy III d, IV a

od 11.00 do 14.00 klasy IV  b, Va

 • 24 czerwca (środa) – w godzinach od 8.00 do 11.00 klasy Vb, c

od 11.00 do 14.00 klasy  Vd, VIa

 • 25 czerwca (czwartek) – w godzinach 8.00 do 10.00 klasy VI b, c, d

od 11.00 do 14.00 klasy VII a,b

 oraz 26 czerwca (piątek) –w godzinach 8.00-14.00 termin dodatkowy dla uczniów z różnych klas, którzy nie mogli rozliczyć się w wyznaczonym terminie.

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie terminów i zasad zwrotów książek i podręczników szkolnych w celu zachowania zasad bezpieczeństwa