Kilkumiesięczna praca nad wnioskiem o sfinansowanie projektu z funduszy unijnych w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ na lata 2014 - 2020 zaowocowała akceptacją ww. wniosku na realizację projektu w naszej szkole.

   

MOBILNOŚCI – krótkoterminowe wymiany uczniów

V 2021,

Turcja-„Efektywne wykorzystanie technologii", 

t1

XI 2022, Macedonia Północna:

„Pozytywne myślenie", 

t2

 II 2022, Chorwacja

„Uczymy się od wszystkich"

t3

 PARTNERZY W PROJEKCIE:

Základná škola s materskou školou,
Badín SLOVAKIA

r1

Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Ortaokulu 
Balikesir TURKEY

r2

OOU JOAKIM KRCHOVSKI
Kriva Palanka NORTHERN MACEDONIA

r3

Osnovna škola "Vladimir Nazor"   
Ploče
CROATIA

r4

Szkoła Podstawowa w Kurowie 
Kurów, POLAND

r5

 

s1

„Beyond the Limits with Learning”

2020-2022

 

s2

 Wraz ze szkołami ze Słowacji, Turcji, Macedonii Północnej i Chorwacji od 1 października 2020 r . będziemy, przez dwa lata, realizować temat "Nauka bez granic". Wspólna praca ma na celu poznanie sposobów na zwiększenie efektywności nauki i nauczania wśród dzieci i młodzieży zarówno w naszej szkole, jak i wśród młodzieży wymienionych państw. Projekt zakłada wymianę międzynarodową uczniów oraz pracę stacjonarną.

   Prosimy o zapoznanie się z niżej zamieszczonym regulaminem. Termin zgłoszeń upływa 25 września br. Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać do koordynatorki P. Lucyny Próchniak, nauczycieli j. angielskiego lub wychowawców.

   Liczymy na zainteresowanie i zaangażowanie! Udział w projekcie to nie tylko nauka, ale także szereg doświadczeń i umiejętności potrzebnych współczesnemu obywatelowi Polski, Europy i świata ! Dodatkowo praca przy realizacji projektu ma wymierne skutki w postaci ocen z przedmiotu, zachowania a także punktowanego wpisu na świadectwie uczniów ósmych klas, w zależności od charakteru działań wykonanych przez ucznia w ramach ww. projektu.

Regulamin projektu ERASMUS+ Beyond the limits with learning

Formularz aplikacyjny do projektu Beyond the Limits with Learning

Oświadczenie rodziców uczestnika projektu Beyond the Limits with Learning