Zapraszamy do udziału w konkursie, który odbędzie się 4 maja 2022 (środa).

Celem konkursu jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, rozbudzenie ciekawości o krajach anglojęzycznych, oraz zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zdobywaniu wiedzy na tematy związane z angielskim obszarem językowym.

Zasady konkursu:

  • w konkursie może wziąć udział każdy uczeń z klas 4 - 8, który zgłosi swoje uczestnictwo nauczycielowi j. angielskiego do 22 kwietnia 2022 r.
  • uczestnicy konkursu przygotowują się samodzielnie z podanego zakresu wiedzy, w oparciu o podane materiały oraz wskazane strony internetowe
  • konkurs przewidziany dla dwóch grup wiekowych; klasy IV-VI i klasy VII-VIII
  • pytania konkursowe będą sformułowane w języku polskim dla klas IV-VI, oraz w języku angielskim dla klas VII-VIII
  • konkurs ma formę pisemną i odbędzie się 4 maja 2022 r., czas trwania to 45 minut
  • konkurs będzie zawierał 30 pytań w formie zamkniętej, prawda/fałsz, otwartej oraz dopasowywanie
  • laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów
  • wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły dnia 3 czerwca 2022 r.
  • laureaci w obydwu grupach wiekowych otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe, cząstkowe oceny celujące z języka angielskiego, oraz dodatnie punkty z zachowania
  • wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2021/2022

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia, nazwiska, klasy oraz wyników konkursu na stronie internetowej szkoły.

Regulamin, materiały i zapisy u Pań uczących języka angielskiego.


Zapraszamy!