Regulamin konkursu literackiego - wiersz autorski o tematyce zdrowotnej/ higienie w ramach tygodnia profilaktyki zdrowotnej.


1. Organizatorzy:  Ewa Michalik, Paulina Głowacka


2. Cele konkursu:
• propagowanie twórczości literackiej wśród dzieci
• rozwijanie talentów twórczych
• odkrywanie i pozyskiwanie wartościowych autorskich utworów literackich wśród uczniów
• zainteresowanie uczniów językiem poezji
• wspieranie twórczych działań uczniów w różnych formach
• propagowanie zdrowego stylu życia
• wdrażanie do codziennego przestrzegania zasad higieny osobistej


3. Warunki uczestnictwa:
Konkurs ma pisemną formę utworu poetyckiego o tematyce zdrowotnej/ przestrzeganiu zasad higieny. Adresowany jest do uczniów klas I-III. Utwór powinien być zbudowany z minimum 6 wersów. Wiersz musi być utworem napisanym samodzielnie, nigdy wcześniej nie publikowanym. Podpisane prace konkursowe należy przekazać wychowawcom.


4. Termin:
Wiersze należy dostarczyć wychowawcom najpóźniej do 10.05.2022r.