Rekrutacja do klasy I
images/logo1.jpg

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

na rok szkolny 2017/2018

prowadzone są od 15 lutego do 31 marca 2017 r.

  • Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2017/2018 objęte są dzieci urodzone w roku 2010 oraz na wniosek rodziców dzieci urodzone w 2011 roku.
  • Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka:

1.Akt urodzenia dziecka (dla osób spoza gminy)

2.Poświadczenie zameldowania (dla osób spoza gminy)

3.Dowody osobiste rodziców (do wglądu)

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. G. Piramowicza w Kurowie

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

od 12 kwietnia 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

od 4 kwietnia 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

od 25 kwietnia 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2017 r.

27 kwietnia 2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia

od 18 kwietnia 2017 r. od 21 kwietnia 2017 r.

od 2 maja 2017 r. do 12 maja 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 kwietnia 2017 r.

do 31 sierpnia 2017 r.