Przegląd
images/logo1.jpg

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie

Sprawozdanie z działań realizowanych przez Szkołę Podstawową
w Kurowie w ramach dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej trwających
od 1 marca do 30 czerwca 2018 r.
finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Urząd Gminy w Kurowie.

Jednym z podstawowych zadań naszej szkoły jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna krzewiona wśród społeczności szkolnej o charakterze środowiskowymi nie tylko. Chcemy, aby ta edukacja wpływała na poziom świadomości i kultury ekologicznej dzieci, młodzieży i lokalnego społeczeństwa. Podejmując różnorodne formy działań proekologicznych na terenie szkoły i naszej gminy pragniemy zaszczepić we wszystkich te idee.
Do działań organizowanych przez szkołę zaliczamy: akcje środowiskowe, konkursy szkolne i pozaszkolne, imprezy edukacyjno-rozrywkowe o zasięgu gminnym , powiatowym i wojewódzkim, zajęcia pozalekcyjne Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.
Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Lublinie i z Urzędu Gminy w Kurowie mogliśmy zapewnić uczniom edukację ekologiczną poprzez różne formy jej realizacji, za co serdecznie dziękujemy.

 

         22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów szkoły podstawowej klas I – VII.

         Cała społeczność uczniowska, rodzice, nauczyciele i dyrekcja uczestniczyli we Mszy Świętej, a następnie wszyscy wraz z pocztami sztandarowymi przeszli do budynku szkoły.

         Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Pan dyrektor Włodzimierz Żurkowski, który serdecznie powitał zebranych.

 

   W dniu 21 czerwca 2018 r. uczniowie trzecich klas gimnazjum uroczyście pożegnali szkołę. Tradycyjne uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Sebastian Skorupski, Beata Aftyka i Oliwia Pecio przekazali sztandar kolegom z drugich klas.

    Pan Wójt wyróżnił nagrodami dwóch uczniów – Annę Kołodziej – za najwyższą średnią ocen oraz Wiktorię Sokołowską za najlepiej zdany egzamin gimnazjalny. Następnie wręczono świadectwa i nagrody.

   Nauka programowania rozwija logiczne, algorytmiczne myślenie, kreatywność, podnosi kompetencje matematyczne i społeczne, uczy szukania różnych rozwiązań, sprawdzania ich i wybierania optymalnych, rozwija umiejętność komunikacji i szukania kompromisów. Jednym słowem rozwija uniwersalne kompetencje przydatne, a wręcz niezbędne w dorosłym życiu i w każdym zawodzie. Wychodząc naprzeciw nowoczesnej edukacji zgłosiłam swoją klasę do ogólnopolskiego programu „Uczymy dzieci programować”.                                     

Zebraliśmy 4502,60 złotych.

Akcja „Twój dar serca dla hospicjum” trwała w szkole od 26. lutego do 27. kwietnia 2018 r. W działania na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia włączyli się  nauczyciele, rodzice i uczniowie. Celem akcji było uwrażliwienie dzieci na potrzeby drugiego człowieka, zapoznanie się z działalnością hospicjum, zintegrowanie społeczności szkolnej. 

 

Informacja dla rodziców

Informujemy, iż istnieje możliwość przystąpienia naszej szkoły do projektu „Profilaktyka nadwagi i otyłości” realizowany przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20114-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11,3 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018r. do 29.02.2020r. i skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 Celem projektu jest zwiększona świadomość w zakresie ryzyka, jakie niesie ze sobą nadwaga i otyłość, a także nabycie wiedzy w zakresie przeciwdziałania tym problemom.

 Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria:


Kryspin, uczeń klasy 1 A, mimo młodego wieku ma już swoją ogromną pasję. Pasję do wędkarstwa. Wędkuje od ponad dwóch lat, a o rybach może opowiadać bez końca. Ma już na swoim koncie kilka medali i dyplomów zdobytych w konkursach wędkarskich. Gratulacje!

001.JPG002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg

W dniach 23-25.05.2018 r. uczniowie klas VII wybrali się na wycieczkę do Zakopanego.