Powrót na stronę szkoły

Zestaw testów

przygotowujących do egzaminu teoretycznego

na kartę rowerową

Znaki drogowe
Przepisy o ruchu pieszych
Przepisy o ruchu rowerów
Skrzyżowania
Wyposażenie roweru
Pierwsza pomoc
Manewry