"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego."

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Anny Wójciak- nauczycielki,

pedagoga, reedukatora, koleżanki, przyjaciela dzieci.

 

 

Pożegnaliśmy  Ją 13 lipca 2019 r. Spoczęła na cmentarzu w Piotrowicach Małych.

  Była osobą bardzo zaangażowaną w sprawy szkoły, zawsze troszczyła się o uczniów, miała dobre relacje z ich rodzicami.
Wszyscy mogliśmy liczyć na jej otwartość, szczerość i pomocną dłoń.

  Jej nieoczekiwana i przedwczesna śmierć jest dla nas wszystkich bardzo bolesnym doświadczeniem.

  Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie, ale zawsze jest dobry czas, żeby tych, którzy odeszli otulić myślami i otoczyć modlitwą.

  Wyrazy współczucia kierujemy do wszystkich tych, których ta śmierć dotknęła, w sposób szczególny  do Rodziny i Bliskich.