W związku z występującą wszawicą wśród uczniów, prosimy Rodziców o dokładne i częste sprawdzanie głów dzieciom!