WRACAMY CZASOWO DO NAUKI ZDALNEJ
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami spowodowanymi wysokim wzrostem zachorowalności w kraju, uczniowie klas 1-3 od 22 marca do 9 kwietnia 2021r. będą realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

zdalne374Zostają utrzymane dotychczasowe zasady zdalnego nauczania. Konsultacje dla uczniów klas ósmych będą prowadzone stacjonarnie według przyjętego i obowiązującego harmonogramu.