Zapraszamy absolwentów po odbiór zaświadczeń

o wynikach egzaminu

od  9 lipca 2021 r. w godz. 8.00 do 14.00