PIERWSZA POMOC  Strona główna


1.
Obowiązek udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku dotyczy:

każdego

tylko lekarzy i osób z wykształceniem medycznym

każdego, ale za ewentualne popełnione błędy grozi odpowiedzialność karna


2.
Jeżeli nieprzytomny ranny oddycha i ma wyczuwalne tętno, lecz zaczyna wymiotować:

należy położyć go na plecach i odchylić głowę do tyłu

trzeba przygiąć jego głowę do klatki piersiowej

należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej


3.
Do opatrywania krwawiących ran stosuje się:

opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaża

jodynę lub gencjanę

tylko jałowa gazę


4.
Jeżeli ranny ma wyczuwalne tętno, lecz nie oddycha, należy:

natychmiast rozpocząć masaż serca

udrożnić drogi oddechowe, a gdy to nie przywróci oddechu - rozpocząć sztuczne oddychanie

czekać na przyjazd karetki pogotowia


5.
Jeżeli potrącony przez samochód pieszy odzyskał przytomność i chce iść do domu, to należy:

pozwolić mu odejść, zalecając udanie się do lekarza

nakłonić pieszego do pozostania w miejscu, obserwować go i wezwać pogotowie ratunkowe

podać poszkodowanemu coś do picia


6.
Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:

leży na plecach z uniesionymi rękami i nogami

leży na boku

znajduje się w pozycji półsiedzącej


7.
Ocena stanu poszkodowanego na miejscu wypadku, jeszcze przed udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej, polega na:

sprawdzeniu stanu przytomności, oddechu i istnienia tętna

sprawdzeniu istnienia odruchów

przeprowadzeniu wywiadu z poszkodowanym


8.
W razie konieczności unieruchomienia złamanej kończyny należy unieruchomić:

miejsce złamania i najbliższe stawy

tylko najbliższy złamany staw

tylko samo miejsce złamania


9.
Czy w przypadku braku przedmiotów do unieruchomienia złamanej nogi możemy dowiązać ją do zdrowej?

nie, ponieważ może nastąpić złamanie drugiej nogi

nie, ponieważ i tak się nogi nie unieruchomi

tak


10.
W przypadku krwotoku z rany należy zastosować:

ucisk uszkodzonego miejsca przez mocne zabandażowanie i uniesienie np. ręki powyżej serca

przemyć ranę zimną wodą

opuścić np. krwawiącą rękę jak najniżej


11.
Najbezpieczniejsza pozycja dla nieprzytomnego to:

pozycja boczna ustalona

posadzenie poszkodowanego na krześle

położenie poszkodowanego na plecach


12.
W jaki sposób sprawdzisz czy jest tętno u nieprzytomnego?

kładąc dłoń na klatce piersiowej

przykładając palce do tętnicy szyjnej

kładąc dłoń na czole poszkodowanego


13.
Podczas uszkodzenia kręgosłupa poszkodowanego należy:

pomóc mu wstać

próbować wyprostować

lepiej pozostawić w tej pozycji do przybycia fachowej pomocy


14.
Czy można podawać nieprzytomnemu coś do picia?

tak, ponieważ może to spowodować powrót przytomności

tak, ale tylko chłodne napoje

nie wolno, gdyż może doprowadzić to do zachłyśnięcia się nieprzytomnego


Strona główna