20191006 155630 14

24. 09.2019 uczniowie klas czwartych uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Janowa Lubelskiego.