DSC 0004b

 

Dnia 11 października odbyło się w naszej szkole „Ślubowanie” uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz uroczystości szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kurów Arkadiusz Małecki, przewodniczący Komisji Oświaty Artur Poniewierski, przewodnicząca Rady Rodziców Marta Chmurzyńska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Halina Jankiewicz, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy i rodzice uczniów klas pierwszych. Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitał pan dyrektor Włodzimierz Żurkowski.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych zostało połączone z ważnym świętem nie tylko nauczycieli, ale całej społeczności szkolnej - Dniem Edukacji Narodowej. Zanim pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę Wójt Gminy Kurów oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurowie w dowód uznania wręczyli swoje nagrody zasłużonym nauczycielom i pracownikom szkoły oraz przedszkola.

DSC 0028

 Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonał dyrektor. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej. Zaprzysiężeni, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności na scenie. Pięknie śpiewali i recytowali wiersze o szkole i obowiązkach, ale także przyjemnościach jakie ich czekają.   

   DSC 0014b 

   DSC 0019b      

DSC 0022b

Najmłodsi otrzymali gromkie brawa i miłe słowa od uczniów klasy czwartej oraz dyrekcji.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

A.Pękala