Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/21 klas ósmych w naszej szkole odbyło się w czwartek 24 czerwca.
„Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia…” – tymi słowami pożegnaliśmy uczniów klas ósmych.

 zak8

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody, świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzice – listy gratulacyjne. Ci uczniowie wpisali się również do złotej księgi szkoły.

Wójt Gminy Kurów ufundował nagrodę dla uczennicy Oliwii Chaby za najwyższą średnią w nauce. Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Dyrektor wręczył nagrody uczniom, którzy podczas ośmioletniego pobytu w szkole wykazali swoją życzliwość, dobrość, kreatywność, empatię oraz chętnie podejmowali dodatkowe obowiązki na rzecz szkoły i środowiska, m.in. za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, za pracę w Samorządzie Uczniowskim, za osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz za pracę społeczną.

Powodem do dumy były także nagrody za udział w szkolnych konkursach, a także podziękowania za aktywny udział w projekcie Erasmus+.

Uczniowie klas ósmych otrzymali również gratulacje ukończenia szkoły i postępów na miarę swoich możliwości oraz życzenia w osiąganiu dalszych sukcesów od Przewodniczącej Rady Rodziców oraz przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.

Poezją i piosenką ósmoklasiści podziękowali Dyrekcji, Nauczycielom i Rodzicom oraz wszystkim pracownikom szkoły za ciepłą, miłą atmosferę, za troskę, za trud w przekazywaniu wiedzy, za dobre serce i okazywaną im sympatię. Dopełnieniem ich myśli i uczuć były kwiaty dla wszystkich.

Zgodnie z tradycją szkoły, uroczystość zakończyła się polonezem.

Naszym absolwentom życzymy dostania się do wymarzonych szkół, wielu sukcesów i udanych wakacji!                 

                                     

                                                                                                          Bożena Siwiec