W czwartek 24 czerwca i w piątek 25 czerwca miały miejsce uroczyste zakończenia nauki dla klas I-VII. Sytuacja pandemiczna sprawiła, że dopiero teraz Uczniowie klas pierwszych mogli złożyć uroczyste ślubowanie (pasowanie) na uczniów naszej szkoły.

Była to zarówno dla Rodziców, Nauczycieli, jak i przede wszystkich dla Uczniów chwila uroczysta i podniosła. Po ślubowaniu "pierwszaki" przygotowały część artystyczną, wzruszającą ale i zabawną.

Uczniowie, którzy w trakcie roku szkolnego brali udział w licznych konkursach odebrali nagrody z rąk Dyrekcji, a także świadectwa z wyróżnieniem i nagrody od swoich Wychowawców. Gratulacji i uścisków dłoni nie było końca! Druga część zakończenia roku miała miejsce w salach, gdzie Wychowawcy rozdali pozostałe świadectwa i pożegnali się ze swoimi Uczniami na czas wakacji.


WSZYSTKIM UCZNIOM ŻYCZYMY WIELE RADOSNYCH I BEZTROSKICH CHWIL WAKACYJNYCH I MAMY NADZIEJĘ NA SPOTKANIE WE WRZEŚNIU!


Milena Dębek