Strona projektu "Angielski dla każdego"
Counter
17665
Visit Today : 12
Visit Yesterday : 9
This Month : 85

Harmonogram

Rok 2016- Grudzień

– zapoznanie Rady Pedagogicznej z ofertą programu Erasmus+/ Mobilność kadry, z koncepcją projektu i rodzajami kursów

– rekrutacja uczestników

Rok 2017

– wybór kursów

– poinformowanie Organu Prowadzącego i uzyskanie zgody na uczestnictwo nauczycieli w projekcie

– opracowanie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły i harmonogramu projektu

– opracowanie i złożenie wniosku

PO AKCEPTACJI WNIOSKU

– powołanie zespołu projektowego: uczestnicy projektu, Dyrektor, pozostali chętni nauczyciele

– opracowanie narzędzi do ewaluacji projektu

– utworzenie strony internetowej projektu: założenie 20 kont użytkowników (10 nauczycieli,10 uczniów), którzy będą na bieżąco zamieszczali treści

– udział w szkoleniu dla nauczycieli zaczynających prace z platformą eTwinning

– zatwierdzenie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły oraz harmonogramu projektu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, opublikowanie na stronie internetowej szkoły

– opracowanie planu wydatków

W TRAKCIE PROJEKTU

– włączenie harmonogramu projektu do planu organizacji pracy szkoły (szkolenia, konkursy, zajęcia dodatkowe, zmiany programowe, plany zajęć dodatkowych

– spotkania z wolontariuszami z zagranicy- warsztaty

– Europejski Dzień Języków- prezentacje krajów europejskich w różnych formach, konkurs „Różne kultury europejskie- gromadzenie informacji przez uczniów oraz cykliczne eksponowanie informacji na stronie projektu oraz szkolnej gazetce ściennej „English Corner”, a następnie sprawdzenie wiedzy

– kurs przygotowawczy z języka angielskiego dla uczestników projektu: ewaluacja wstępna(test plasujący), zakup podręczników, słowników i materiałów biurowych, 50 godzin od listopada 2017 do maja 2018, ewaluacja bieżąca (testy), ewaluacja końcowa ( test końcowy), opracowanie harmonogramu i programu zajęć

– przygotowanie wyjazdu od strony organizacyjnej i kulturowej

– wstępna ankieta przed odbyciem pierwszej mobilności

MOBILNOŚĆ

– wyjazd na szkolenia oraz bieżące dokumentowanie przebiegu szkoleń (Mobility Tool+)

1. „English Language Development for teachers with CLIL approaches and methods” (nauczyciel języka angielskiego i przyrody)- rozpocznie się od zaprezentowania sie uczestników i sprawdzenia ich poziomu językowego. Następnie zostaną zaprezentowane techniki CLIL, słownictwo, style uczenia sie a metoda CLIL, modelowa lekcja. Uczestnicy będą mieli okazję poprowadzić zajęcia dla innych uczestników o podzielić się doświadczeniami. Na zakończenie uczestnicy dokonają samo-ewaluacji i ewaluacji kursu.

2. „Professional Development of English Language for teachers and practical use of ICT in the classroom” (logopeda)- to kurs łączący „odświeżenie” języka z zastosowaniem najnowszych technologii, głównie tablicy interaktywnej. Uczestnicy po sprawdzeniu ich poziomu językowego, zostaną zapoznani z najnowszymi badaniami i trendami w nauczaniu języka angielskiego. Poprowadzą zajęcia z innymi uczestnikami z zastosowaniem różnych narzędzi. Na zakończenie dokonają samo- ewaluacji i ewaluacji kursu.

3. „English Language Development” (matematyk, informatyk, logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)- to kurs czysto językowy, który rozpocznie się od rozpoznania poziomu językowego uczestników. Szkolenie będzie obejmować wszystkie elementy: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Uczestnicy poznają europejskie systemy edukacyjne, posiądą szerszą wiedzę na temat programu Erasmus+, poznają techniki motywowania uczniów oraz radzenia sobie z ich zachowaniami. Na zakończenie uczestnicy dokonają auto-ewaluacji i ewaluacji kursu.

– relacje ze szkoleń- strona internetowa, lokalna prasa, raporty

– organizowanie grup na zajęcia dodatkowe: „Kultura krajów europejskich”, „I love maths”, „Let’s discribe the World in English”, lekcje terenowe z CLIL, lekcje z grafiki wektorowej, konkursy, prowadzenie blogów przez uczniów, lekcje z animacji komputerowej w klasach młodszych, konkurs

– wystawa szkolna program Erasmus+

– konkurs języka angielskiego „Food challenge”

– lekcje koleżeńskie: metoda CLIL „My dream jobs”, wykonanie słownika, wystawa

– Dzień Irlandzki- Saint Patrick’s Day

– sporządzenie raportu końcowego dla Narodowej Agencji

Działania prowadzone przez cały okres trwania projektu:

– doskonalenie znajomości języka angielskiego

– korzystanie z kursów on-line eTwinning

– wykorzystanie fachowych źródeł anglojęzycznych

– kompletowanie dokumentów – monitoring i ewaluacja bieżąca)

– cykliczne spotkania zespołu projektowego