Strona projektu "Angielski dla każdego"
Counter
17665
Visit Today : 12
Visit Yesterday : 9
This Month : 85

Wykorzystujemy najnowsze technologie i różne środki przekazu

Program eTwinning funkcjonuje w Polsce już ponad 10 lat, promując współpracę szkół z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) oraz realizując różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zapewnia pomoc i narzędzia niezbędne do nawiązania bezpiecznego partnerstwa online i realizacji międzynarodowych projektów.

Program eTwinning daje wiele korzyści zarówno nauczycielom, jak

i uczniom poprzez wspieranie rozwoju wszystkich kompetencji kluczowych. Elastyczna formuła pozwala zintegrować projekt eTwinning
z programem nauczania i gwarantuje nabywanie nowych kompetencji
w sposób atrakcyjny dla młodych ludzi. Ponadto eTwinning oferuje różnorodne szkolenia, dzięki którym nauczyciele mogą wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu.

W okresie od lipca 2017 do stycznia 2018 r. nauczyciele naszej szkoły, którzy biorą udział w projekcie „Angielski dla każdego”, uczestniczyli
w różnorodnych kursach organizowanych przez Fundację Rozwoju Edukacji.

Zofia Kamińska-Dobrzyńska wzięła udział w szkoleniu „Jak uczestniczyć w programie eTwinning?” Celem było poznanie zasad realizacji programu eTwinning, narzędzi do komunikacji i tworzenia materiałów w projektach międzynarodowych oraz praktycznego użycia platformy Moodle i portalu eTwinning.
Ukończyła również „Tydzień z fotoedycją”, zapoznający z narzędziami
i funkcjonalnością programów do edycji zdjęć cyfrowych na potrzeby projektu międzynarodowego.

Alina Panecka brała udział w szkoleniu„Tydzień z appkami”. Celem było poznanie aplikacji pozwalających partnerom projektów eTwinningowych organizować swoją pracę i prezentować jej rezultaty.

Kolejny kurs „Tydzień z uczeniem się poza klasą szkolną” poszerzył warsztat pracy nauczyciela o nowe metody zajęć poza klasą szkolną.

Agnieszka Pękala odbyła szkolenie „ Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?” w celu przygotowanie do realizacji dobrych projektów eTwinning poprzez poznanie informacji i zasad udziału w programie eTwinning.

Lucyna Próchniak brała udział w szkoleniu„Tydzień z narzędziami Google dla nauczycieli języków obcych”. Poznała sposoby praktycznego wykorzystania narzędzi Googl Mapy, Moje Mapy, Kalendarz, You Tube
i Witryna oraz tworzenie materiałów do wykorzystania w pracy nauczyciela i projektach eTwinning.

Szkolenie „Tydzień z narzędziami ułatwiającymi zbieranie, organizowanie
i udostępnianie informacji z sieci” miał na celu zapoznanie z programami ułatwiającymi zbieranie, organizowanie i udostępnianie zasobów internetowych.

Sylwester Byzdra ukończył szkolenie „Tydzień z eTwinningiem”, dzięki któremu poznał zasady i założenia uczestnictwa w programie eTwinning.

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez Krajowe Biuro eTwinning.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-4.png