Strona projektu "Angielski dla każdego"
Counter
16415
Visit Today : 7
Visit Yesterday : 7
This Month : 212

Angielski dla każdego”- realizujemy projekt Erasmus Plus

W Szkole Podstawowej w Kurowie wdrażany jest projekt „Angielski dla każdego” w ramach programu Erasmus Plus.

Nauczyciele realizują z uczniami wiele ciekawych zadań podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych. Co to oznacza w praktyce?
W coraz większym zakresie nowe technologie i j. angielski wykorzystywane są na lekcjach matematyki u p. Aliny Paneckiej. Nauczycielka wzięła udział w szkoleniu„ „Tydzień z appkami” i poznała aplikacje pozwalające w ciekawy sposób organizować pracę na lekcji oraz prezentować jej rezultaty. Uczniowie pod okiem nauczycielki korzystają z aplikacji, przygotowują słowniczek terminów matematycznych
w języku polskim i angielskim „I love maths” i są w trakcie wydania ebooka. Prace uczniowskie są na bieżąco prezentowane na gazetce ściennej w pracowni matematycznej.

Dzięki szkoleniu „Tydzień z tablicą interaktywną” nauczycielka poznała Open Sankore -oprogramowania do tablic multimedialnych, które wykorzystuje w codziennej pracy z uczniami. Jej uczniowie sami tworzą np. gry dydaktyczne.
Z zainteresowaniem odkodowują treści matematyczne zaszyfrowane za pomocą kodu graficznego QR code. Bawią się i uczą jednocześnie.

Na lekcjach informatyki u p. Sylwestra Byzdry uczniowie zostali zapoznani z podstawami grafiki wektorowej. Do tej pory zajmowali się głównie przetwarzaniem grafiki bitmapowej. Na jednej z konferencji informatycznych nauczyciel informatyki zapoznał się z programem YOUIDRAW ( rozbudowanym programem w wersji online, służącym do edycji grafiki wektorowej). Przetłumaczył, z dostępnej wersji angielskiej na język polski, cykl lekcji prezentujących program YOUIDRAW oraz umieścił je na szkolnej platformie e-learningowej.
Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega grafika wektorowa i dlaczego w wielu zastosowaniach jest zdecydowanie lepsza od grafiki wykorzystującej bitmapy.

W trakcie zajęć rozwijających zainteresowania, nabyli umiejętności tworzenia, edytowania, formatowania kształtów, posługiwania się podstawowymi, najczęściej wykorzystywanymi poleceniami i narzędziami programu, wykorzystania bardziej skomplikowanych poleceń i narzędzi programu oraz tworzenia grafik wektorowych na podstawie obrazów.

Efekty pierwszych prób z wykorzystaniem grafiki wektorowej zamieszczone są na szkolnej stronie internetowej w zakładce BLOGI.

W klasie III a p. Agnieszka Pękala wykorzystuje nowe technologie i zdobytą na kursach j. angielskiego wiedzę podczas zajęć informatyki i kodowania.

Kodowanie i programowanie to rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć uczeń doskonali podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentrację uwagę, analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację ruchową. Dodatkowo zajęciom towarzyszy spora dawka ruchu i częste zmiany aktywności. W takich naturalnych, edukacyjnych i zabawowych sytuacjach uczniowie poznają i utrwalają słówka i zwroty w języku angielskim. W czasie działań łatwiej „przemycać” elementy językowe, a dzieci otrzymują więcej bodźców językowych, co przekłada się na coraz lepszą znajomość języka.

Wiele miejsca w projekcie nauczyciele poświęcają realizacji treści kulturowych.

Podczas zajęć z p. Zofią Kamińską -Dobrzyńską w klasie II b, V a,V b, VI b i VII b uczniowie obejrzeli prezentację o Malcie i ciekawostkach związanych z jej tradycją.

W ramach działań projektowych, z wykorzystaniem programu do tworzenia kalendarzy, powstał kalendarz prezentujący kraje anglojęzyczne w Europie. Ilustracje przedstawiające m.in. wieżę zegarową z dzwonem Big Ben w Londynie, potwora Nessie z Loch Ness, koniczyny za pomocą której św. Patryk wyjaśnił ideę trójcy świętej czy wykuszy na Malcie wykonali uczniowie. Wykorzystane w kalendarzu zdjęcia pochodzą w większości ze zbiorów nauczycieli. Dodatkiem do kalendarza są teksty, pomocne uczniom w poznaniu kultury europejskich krajów anglojęzycznych, wykorzystywane podczas zajęć.

Nad całością działań czuwa koordynator projektu p. Lucyna Próchniak, która realizuje na lekcjach w klasie V a innowację pedagogiczną polegająca na zastosowaniu metody CLIL( Content and Language Integrated Learning). CLIL to metoda dotycząca zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Jej uczniowie realizują wiele zadań pod hasłem „Let’s discribe the World in English”. 17 marca odbył się – Dzień Irlandzki- Saint Patrick’s Day, którego celem było przybliżenie i doświadczenie elementów kultury i tradycji krajów anglojęzycznych. Powstałe w trakcie zajęć barwne i pomysłowe prace są eksponowane na szkolnej gazetce ”English corner”. Na tej gazetce są prezentowane na bieżąco różne prace uczniów, które wykonują jako zadania dla chętnych z języka angielskiego.

Na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie realizują cykl lekcji terenowych pt. „Zawody”, zwiedzają różne miejsca na terenie miejscowości, poznają nowe nazwy miejsc
i zawodów w języku angielskim oraz utrwalają już poznane. W kwietniu planowana jest lekcja otwarta dla rodziców i nauczycieli na ten temat.

To kilka przykładowych działań podejmowanych w ramach realizacji projektu
i skierowanych do uczniów.

Część działań adresowanych jest do nauczycieli. Uczestnicy projektu przygotowali prezentacje multimedialne promujące korzystanie z platformy edukacyjnej eTwinning
pt.: „Obsługa platformy eTwinning”, zachęcające do udziału w projektach Erasmus Plus
i sprawozdawcze na temat odbytych szkoleń na Malcie w ramach projektu „Angielski dla każdego” pt’ „Angielski dla każdego na Malcie”oraz informujące o europejskich systemach edukacyjnych pt.:„Wybrane systemy edukacyjne w Europie”

Udział w projekcie jest ważnym etapem w życiu naszej szkoły. Z pewnością zajęcia są interesujące i inspirujące dla uczniów, uczą umiejętności komunikowania się, współpracy, samodzielności, kreatywności i przyczyniają się do wzrostu motywacji do nauki. Nauczycieli zachęcają do rozwijania swoich pasji i motywują do szerszego włączania się do działań w szkole oraz planowania i realizowania ciekawych europejskich projektów.

Uczestnicy projektu:

koordynator- Lucyna Próchniak,
Zofia Kamińska-Dobrzyńska, Alina Panecka,
Agnieszka Pękala, Sylwester Byzdra