Wysokość opłat
images/logo1.jpg

Koszt śniadania - 1 zł 50 gr

Koszt obiadu - 3 zł

Koszt obiadów za miesiąc październik 2017 - 22 dni x 3 zł = 66zł

Koszt śniadań za miesiąc październik 2017 - 22 dni x 1,50 zł = 33zł