Start
images/logo1.jpg

     

        W naszej bibliotece szkolnej co roku odbywa się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych. W tym roku pasowanie odbyło się 16 kwietnia. Wierszyki i zagadki o bajkach, przygotowane przez klasę VI a wprowadziły nowych czytelników w świat książek. Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. 

Uczniowie klasy IVA  i  IV C, 5 kwietnia 2018 roku miło spędzili czas  na wycieczce  do Warszawy.

Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonanie wybranego przez siebie symbolu kraju anglojęzycznego - Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii (np. portret królowej, Statua Wolności, flaga itp.)

Prace należy dostarczać do p. Patrycji Nowakowskiej do 11 maja 2018 roku.

Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie A4 (i większym) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, masa solna, zapałki, miniatury z drewna, styropianu, kartonów).

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko oraz nazwę przedstawionego symbolu.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, technika wykonania, użyte materiały, estetyka pracy.

Po raz kolejny nasza szkoła zaangażowała się w akcję „Twój Dar Serca dla Hospicjum” na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, która trwa od połowy marca do 27. kwietnia 2018 r. To już dziesiąta edycja tego charytatywnego wydarzenia w szkołach na Lubelszczyźnie.

Otrzymane wsparcie finansowe w tym roku będzie przeznaczone na: zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych, zakup sprzętu medycznego, naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego.

  • drugie miejsce w cyklu turniei Giga Tenis ,
  • trzecie miejsce w Turnieju Masters,