Start
images/logo1.jpg
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej powszechnie zwanym Dniem Nauczyciela uczniowie klas I d i Vc przygotowali uroczysty apel dla Nauczycieli oraz Pracowników naszej szkoły.

 

 

 

Zapraszamy uczniów klas I - VIII oraz III gimnazjum do udziału w tegorocznej  XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr".

Uczniowie chętni do udziału w konkursie zapisują się u panów: Sylwestra Byzdry lub Krzysztofa Podgajnego.

Terminarz konkursu:

2 października odbył się szkolny konkurs wiedzy o krajach europejskich
„Jestem Europejczykiem”.
Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na przykładowe pytania konkursowe.

8. Mianem ,,Beneluxu” określamy:
a) Irlandię i Wielką Brytanię
b) Niemcy i Polskę
c) Belgię, Holandię i Lu
ksemburg

 

 Informacja dla rodziców

    Przypominamy, iż istnieje możliwość przystąpienia naszej szkoły do projektu „Profilaktyka nadwagi i otyłości” realizowany przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20114-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11,3 Usługi społeczne i zdrowotne.

    Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018r. do 29.02.2020r. i skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.