Start
images/logo1.jpg
 
 

Nadszedł czas podsumowania projektu „Dobre nasiono-dobry zbiór”

Był to trafny wybór i wspaniałe wyzwanie dla szkolnej społeczności.

Samodzielne hodowanie roślin z nasion to świetna przygoda, radość i ukłon w stronę przyrody.

Projektowe aktywności absorbowały uczniów i nauczycieli,  wzbogacały doświadczenia
oraz wyzwalały kreatywność.

Zadania wykonywane w międzynarodowym towarzystwie sprawiały, że poczuliśmy się jak w europejskiej rodzinie, której bliski jest temat przyrody i ekologii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie, współpracę i wymianę doświadczeń.

Szkolnym koordynatorem projektu była p. Lucyna Próchniak.

Projekt realizowały:klasa IV a z wychowawczynią p. Lucyną Próchniak i klasa II a z wychowawczynią p. Agnieszką Pękalą.

Zapraszamy do zapozania się z działaniami realizowanymi w ramach projektu w roku szkolnym 2017/18.

 

http://spkurow.pl/nowa/angielski/2017/11/13/good-seed-makes-a-good-crop/

Więcej o działaiach w zakładce  Erasmus+

 

         22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów szkoły podstawowej klas I – VII.

         Cała społeczność uczniowska, rodzice, nauczyciele i dyrekcja uczestniczyli we Mszy Świętej, a następnie wszyscy wraz z pocztami sztandarowymi przeszli do budynku szkoły.

         Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Pan dyrektor Włodzimierz Żurkowski, który serdecznie powitał zebranych.

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Lublinie

Sprawozdanie z działań realizowanych przez Szkołę Podstawową
w Kurowie w ramach dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej trwających
od 1 marca do 30 czerwca 2018 r.
finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Urząd Gminy w Kurowie.

Jednym z podstawowych zadań naszej szkoły jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna krzewiona wśród społeczności szkolnej o charakterze środowiskowymi nie tylko. Chcemy, aby ta edukacja wpływała na poziom świadomości i kultury ekologicznej dzieci, młodzieży i lokalnego społeczeństwa. Podejmując różnorodne formy działań proekologicznych na terenie szkoły i naszej gminy pragniemy zaszczepić we wszystkich te idee.
Do działań organizowanych przez szkołę zaliczamy: akcje środowiskowe, konkursy szkolne i pozaszkolne, imprezy edukacyjno-rozrywkowe o zasięgu gminnym , powiatowym i wojewódzkim, zajęcia pozalekcyjne Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.
Dzięki dotacji z WFOŚiGW w Lublinie i z Urzędu Gminy w Kurowie mogliśmy zapewnić uczniom edukację ekologiczną poprzez różne formy jej realizacji, za co serdecznie dziękujemy.

 

   W dniu 21 czerwca 2018 r. uczniowie trzecich klas gimnazjum uroczyście pożegnali szkołę. Tradycyjne uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Sebastian Skorupski, Beata Aftyka i Oliwia Pecio przekazali sztandar kolegom z drugich klas.

    Pan Wójt wyróżnił nagrodami dwóch uczniów – Annę Kołodziej – za najwyższą średnią ocen oraz Wiktorię Sokołowską za najlepiej zdany egzamin gimnazjalny. Następnie wręczono świadectwa i nagrody.