Rada Rodziców
      Dziennik
   Zastępstwa
images/n1.png

Decyzją Rady Rodziców

składka na poczet Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

- min. 40 zł za pierwsze dziecko

- min. 30zł za drugie dziecko

- min. 20zł za trzecie dziecko

- czwarte i kolejne dziecko bez opłaty

Rada Rodziców informuje, że wpłat można dokonywać do skarbnika klasowego, który zebrane pieniądze wpłaca na konto RR

Wpłat można dokonywać również indywidualnie na konto RR

(w tytule przelewu podajemy imię, nazwisko i klasę ucznia)

Przelewu dokonujemy na:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUROWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W NAŁĘCZOWIE

NR KONTA: 26 8733 0009 0019 6660 2000 0010

Prezydium Rady Rodziców
działające przy Szkole Podstawowej ZS-P w Kurowie 2022/2023 r.

przewodnicząca – Monika Głos – Oszatowska

zastępca – Emilia Wrótna

skarbnik – Agnieszka Ścibior

tel. do przewodniczącej – 788 755 708

Komisja Rewizyjna:

Monika Herbszt
Anna Wartos

Decyzją Rady Rodziców

składka na poczet Rady w roku szkolnym 2021/2022 wynosi:

- 40 zł za pierwsze dziecko

- 30zł za drugie dziecko

- 20zł za trzecie dziecko

- czwarte i kolejne dziecko bez opłaty

 

Rada Rodziców informuje, że wpłat można dokonywać do skarbnika klasowego, który zebrane pieniądze wpłaca na konto RR

(w tytule należy