Dokumenty szkolne
images/n1.png

Przedstawiamy poniżej najważniejsze dokumenty regulujące życie naszej szkoły:


 


 


  1. Statut Szkoły Podstawowej pobierz

  2. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
  3. Program wychowawczo - profilaktyczny pobierz

  4. Procedury obowiązujące w naszej szkole