images/logo1.jpg

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Klauzula informacyjna przesłanka przepis prawa

 


 

Klauzula informacyjna przesłanka umowy

 

 

Klauzula informacyjna przesłanka zgoda

 

 

KLAUZULA ZGODY rozpowszechnianie wizerunku

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowie w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 

 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Obowiązek informacyjny

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły w Kurowie w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Zarządzenie nr 4 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych