Przegląd
images/n1.png

Już po raz kolejny w marcu w naszej szkole w kalendarium uroczystości szkolnych znalazł się „Tydzień profilaktyki”, w którym realizowane są działania prozdrowotne. Tym razem przypadł w terminie 18-22 III 2019r. Niektóre projekty i programy zostały rozpoczęte wcześniej , inne będą miały kontynuację w najbliższym czasie, ale większość konkursów plastycznych i wiedzy zostało przeprowadzonych w ciągu tego tygodnia. Natomiast „Apel profilaktyczny” podsumowujący działania odbył się 25 marca. Wśród konkursów, w których uczniowie brali udział to min. konkursy plastyczne dla klas pierwszych –„Dbajmy o czystość ciała”, dla klas drugich-„Odżywiajmy się zdrowo”, dla klas trzecich-„Ruch to zdrowie” oraz konkurs wiedzy dla klas czwartych –„Zdrowy styl życia”.
Kilka konkursów zostało przeprowadzonych w klasach starszych oraz gimnazjalnych np. O AIDS. Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy wraz z nagrodami ,które wręczyła pani Halina Jankiewicz, a sponsorem była Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W dalszej części apelu uczniowie klasy IIb zaprezentowali przedstawienie na temat zdrowego żywienia. Przedstawieniu towarzyszyła wesoła muzyka oraz treści, które promowały zdrowe produkty, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu i których nie może zabraknąć w codziennej diecie.

Na koniec klasy czwarte zaśpiewały piosenkę o warzywach i owocach w języku angielskim ,która była połączoną z improwizacją ruchową.

Prozdrowotna edukacja uczniów prowadzona od najmłodszych lat jest kluczem do budowy właściwych postaw w przyszłości oraz zdrowego społeczeństwa.

Opiekun szkolnego koła PCK-Bogumiła Chabros