Start
images/n1.png
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

rekr

ZAPISY DZIECI

DO KLAS PIERWSZYCH

na rok szkolny 2020/2021

prowadzone są od 17 lutego do 21 kwietnia 2020 r.

Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2020/2021 objęte są dzieci urodzone w roku 2013 oraz na wniosek rodziców dzieci urodzone  w 2014 r.                                                                                                       

Do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Kurowie przyjmowane są „z urzędu” dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Rodzice w wyznaczonym terminie wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły ( wniosek można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły).

Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I należy składać w sekretariacie szkoły u p. Ewy Sowińskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 15:00.

Dokument potrzebny do zapisu dziecka: skrócony odpis aktu urodzenia

Terminy składania dokumentów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

w Kurowie na rok szkolny 2020/2021.

Lp.

Czynności

Data

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

(ze skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka)

od 17 lutego 2020 r.

do 21 kwietnia 2020 r.

2.

Podanie do wiadomości listy uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej w Kurowie

do 31 lipca 2020 r.