Zespół klas I - III
      Dziennik
   Zastępstwa
images/n1.png

Potrzeby zaliczane są do podstawowych mechanizmów aktywizujących ludzkie działanie. Ich hierarchia i sposób zaspokajania stanowią o stylu życia człowieka.

Wśród potrzeb psychicznych, określanych też potrzebami wyższego rzędu, mieści się potrzeba przeżyć estetycznych. Przejawia się ona w szukaniu kontaktów z książką, muzyką, malarstwem i innymi wytworami kultury i sztuki.

 

Pozytywne oddziaływanie muzyki na człowieka akcentowano już w starożytności . Arystoteles twierdził, że wpływa ona na uszlachetnienie obyczajów i z pewnością nie był odosobniony w swoich poglądach.

Beethoven nie zawahał się nadać muzyce wyjątkowej rangi, definiując ją jako potrzebę narodów. Przez wieki, aż do czasów obecnych, doceniana jest jako wyjątkowe źródło głębokich przeżyć i doznań estetycznych.

Współcześni pedagodzy przypisują muzyce doniosłą rolę. Są zgodni, że systematyczny kontakt z odpowiednio dobraną muzyką wpływa bardzo korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka. Dostarcza pozytywnej energii ,rozwija wrażliwość i wyobraźnię, bawi, wzrusza, uaktywnia myślenie i pamięć, zaspakaja potrzebę ekspresji, inspiruje twórczo.

Niestety, polska szkoła oferując uczniowi zaledwie jedną godzinę w tygodniu przedmiotu zwanego muzyką i ubogie wyposażenie w pomoce dydaktyczne, nie spełnia oczekiwań wielu nauczycieli w tym zakresie.

W kontekście rozbieżności między potrzebami dziecka a ograniczonymi możliwościami ich zaspakajania przez nasz rodzimy system oświaty, niezmiernie cieszy fakt, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat uczniowie naszej szkoły mogą wzbogacać swoją osobowość poprzez dodatkowy kontakt z muzyką.

Pomysłodawcą i współorganizatorem szeregu różnorodnych przedsięwzięć jest muzyk p. Bogdan Lipiński.

Dzięki Jego wrażliwości, kompetencjom i doświadczeniu w tym zakresie oferta artystyczna kierowana do uczniów naszej szkoły wzbogacana jest wartościowymi wydarzeniami. Krótka charakterystyka pozwoli Czytelnikom odwiedzającym naszą stronę przekonać się o ich atrakcyjności i o tym, że rzeczywiście zasługują na miano wydarzeń.

 

 

W lutym 2011 roku w naszej szkole gościł polski zespół folkowy – Kapela Brodów. Od dziesięciu lat członkowie zespołu prowadzą bogatą działalność koncertową i edukacyjną w Europie i poza jej granicami . Są zdobywcami prestiżowych nagród na festiwalach muzycznych i konkursach fonograficznych.

Anna i Witold Brodowie podczas spotkania z uczniami tak opowiadali o sobie: „Jesteśmy miłośnikami polskiej muzyki tradycyjnej; koncerty nasze są przewodnikami po kalendarzu polskich świąt i obrzędów; na repertuar kapeli składają się utwory świeckie i religijne z obszaru Pierwszej Rzeczpospolitej.”

Rzeczywiście, koncert Kapeli Brodów był przewodnikiem po historii Polski od XV do XVIII wieku oraz ówczesnych tradycjach i obrzędach zespolonych z muzyką. Uczniowie mieli okazję poznać skrzypce, cymbały, lirę korbową, basy i drumlę oraz usłyszeć stare pieśni wykonane z zachowaniem tradycyjnej, oryginalnej maniery śpiewaczej.

Przez ponad godzinę przestrzeń wokół słuchaczy wypełniała żywa muzyka. Na ile poruszyła dusze i zapadła w pamięć? Zależy to zapewne od indywidualnej wrażliwości i dotychczasowych doświadczeń słuchaczy.

 

Kolejne spotkanie z polską tradycją miało miejsce w czasie ostatnich ferii zimowych.

Skorzystało z niego około 40 chętnych dzieci z klas I - VI. Uczniowie mogli się bawić przy muzyce granej na ludowych instrumentach : skrzypcach (Ewa Grochowska),basie ( Edyta Piekarczyk), bębnach ( Krzysztof Butryn).

Zabawę z zainteresowaniem obserwowało wielu rodziców oczekujących na dzieci. Niektórzy z nich aktywnie włączyli się do niej.

Muzykom udało się odtworzyć namiastkę klimatu wiejskiej zabawy. Z powodzeniem zagrzewali dzieci do tradycyjnych tańców i śpiewów. Zainteresowany uczestnik i wnikliwy obserwator mógł odczuć ogromną różnicę między tym, co powszechnie nazywane jest muzyką ludową ( prezentują ją wszelkie tzw. zespoły folklorystyczne), a tym, czym była muzyka w realiach dawnej polskiej wsi.

 

W ostatnim tygodniu lutego 2012r. odwiedzili naszą szkołę dwaj goście z Holandii: Cees van Loon i Gerard van Ommeren

(pod opieką nauczyciela UMCS w Lublinie Henryka Pogorzelskiego). Cees i Gerard na co dzień dzielą się swoją fascynacją muzyką, prowadząc warsztaty z dziećmi i młodzieżą w rodzinnym kraju i poza jego granicami. Uznanie zyskują dzięki otwartości na potrzeby młodego człowieka, wyobraźni muzycznej oraz bogatemu niekonwencjonalnemu instrumentarium.

Spotkanie z uczniami naszej szkoły miało charakter warsztatów muzycznych, a zatytułowane zostało przez twórców: Muzyka bez trudu. Prowadzący stworzyli atmosferę sprzyjającą radosnemu obcowaniu z wartościowymi utworami łącząc słuchanie muzyki z aktywnością ruchową: tańcem, gestem, pantomimą. Uczestnicy spotkania z nieukrywaną satysfakcją odkrywali sposoby tworzenia muzyki z wykorzystaniem nietypowych instrumentów perkusyjnych. W niemałe, radosne zadziwienie wprawiały ich możliwości posługiwania się własnym głosem i efekty jakie daje wspólne muzykowanie.

Pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów, miała okazję przekonać się, że muzyka zwana przez niektórych poważną, wbrew swojej nazwie bawi i zachwyca uporządkowaną budową oraz pięknem, a słuchana aktywnie - synchronizuje umysł i ciało.

Mimo, że zajęcia wymagały od dzieci ciągłej uwagi i zaangażowania, wszyscy tryskali energią i humorem, będąc najlepszym potwierdzeniem atrakcyjności proponowanych metod i trafności tytułu spotkania.

Mając w pamięci to muzyczne zdarzenie, nie sposób nie odnieść się do jego integrującego charakteru. Mimo, że prowadzących zajęcia i uczniów dzieliła różnica pokoleń i języka, to doskonałą komunikację zapewnił im jedyny w swoim rodzaju, międzynarodowy i międzypokoleniowy, uniwersalny język, jakim jest muzyka. Warsztaty połączyły też uczniów z różnych klas na wspólnej płaszczyźnie twórczej inspiracji pięknem muzyki, w atmosferze odpoczynku od powszedniości.

 

O tym, że umiejętne włączenie działań edukacyjnych w typową zabawę taneczną, wzbudza aprobatę i zainteresowanie uczniów, mieliśmy okazję przekonać się w listopadzie 2010 roku podczas obchodów Święta Szkoły. Uczniowie zostali miło zaskoczeni możliwością zdobycia wybranych umiejętności z zakresu pedagogiki cyrku. Warto zaznaczyć, że dziedzina ta w odróżnieniu od tradycyjnego cyrku przekazuje znacznie więcej, niż tylko sztukę cyrkową i opiera się na dostępnych dla wszystkich technikach znanych pedagogice ogólnej. Wartość pedagogiki cyrku wynika z faktu, iż łączy aktywność ruchową i artystyczną z ważkimi treściami i celami pedagogicznymi.

Chętni uczniowie z klas starszych pod okiem instruktorów zgłębiali tajniki żonglowania piłeczkami, talerzami i chustami. Dodatkowo czerpali radość z muzykowania na instrumentach perkusyjnych używanych przez profesjonalnych muzyków.

Czynności wykonywane przez dzieci rozwijały ich koordynację i koncentrację oraz w naturalny sposób wdrażały do przestrzegania reguł i zasad.

Uczestnicy zabawy z klas I, II, III zdobywali ponadto podstawowe umiejętności w zakresie trzech tańców towarzyskich.

Nagrodą dla uczniów za zaangażowanie i cierpliwość była prezentacja zdobytych sprawności przed społecznością szkolną. Dodało to zwykłej zabawie tanecznej atrakcyjności i wyrazistości, a zaangażowanym uczniom pozwoliło docenić swoje możliwości i budować poczucie własnej wartości.

Nade wszystko cieszy fakt, że nowe, ciekawe sposoby wyrażania i doskonalenia siebie zainspirowały wielu uczniów do twórczego wykorzystania poznanych umiejętności w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

 

 

Potrzebę systematycznego kontaktu z muzyką mogą zaspakajać uczniowie naszej szkoły również dzięki bogatej ofercie artystycznej Chóru Gminy Kurów i jego gości, dodatkowo propagowanej na terenie szkoły przed każdym kolejnym wydarzeniem muzycznym.

To wyjątkowo cenne, że na terenie Kurowa zainteresowani rodzice mogą rozwijać wrażliwość muzyczną i estetyczną własnych dzieci; wzbogacać je w doświadczenia- doskonałą bazę do rozwijania myślenia, kształtowania nowych pojęć i doskonalenia języka dziecka .Ponadto regularne, darmowe koncerty są wyjątkową okazją do rozbudzania i kształtowania w dzieciach nieuświadomionej w pełni potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką.

 

Istotnym aspektem uczestnictwa dzieci w życiu muzyczno-kulturalnym naszej miejscowości jest stwarzanie im okazji do przedstawienia własnych umiejętności w tym zakresie.

Przykładem udziału uczniów w przedsięwzięciach przygotowanych pod kierownictwem artystycznym p. Bogdana Lipińskiego był aktywny udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości i spotkaniu Kolędujmy Razem. Dzieci zaprezentowały stare zabawy, tańce tradycyjne i grę na instrumentach.

Występy przed własną rodziną i społecznością lokalną oprócz poczucia satysfakcji, zaspakajają ważne potrzeby: uznania i samorealizacji. Stymulują też rozwój społecznej i emocjonalnej sfery dziecka.

                                                                                                                                                Elżbieta Pacocha

Licznik odwiedzin

1620883
DzisiajDzisiaj580
WczorajWczoraj727
W tym tygodniuW tym tygodniu3687
W tym miesiącuW tym miesiącu10107
RazemRazem1620883
Zalogowani 0

Deklaracja dostępności.

deklaracja dostepnosci