Start
      Dziennik
   Zastępstwa
images/n1.png

Konkurs wzorowany jest na amerykańskich konkursach „Spelling Bee”, które cieszą się niezwykłą popularnością wśród uczniów w USA.

1. Cele konkursu:

- popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów

- rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych

- zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej

- umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną- stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień

- podniesienie poziomu wiedzy językowej- motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI oraz VII-VIII.

bee

3. Organizacja konkursu:

- uczniowie uczestniczą w 5 konkurencjach, literowanie odbywa się wyłącznie w języku angielskim,

- w każdej konkurencji uczniowie zdobywają określoną ilość punktów

- odpowiedzi na zadania pisemne uczniowie zapisują na arkuszach konkursowych,

- kolejności zdobytych miejsc decyduje ilość zdobytych punktów,

- uczestników obowiązuje lista słów właściwa dla danej kategorii wiekowej

(w załączeniu)

4. Konkurencje :

I. Znajomość alfabetu

Prowadzący dyktuje uczestnikom 5 liter. Każda litera jest podawana dwa razy. Uczestnicy zapisują litery w kolejności, w jakiej były dyktowane. Za każdą poprawnie zapisaną literę można uzyskać 1punkt. W sumie można uzyskać 5 punktów.

II. Zapisywanie przeliterowanych słów

Prowadzący kolejno literuje 5 słów. Każde słowo jest literowane dwa razy. Za każde poprawnie zapisane słowo można uzyskać 2 punkty. W sumie można uzyskać 10 punktów.

III. Literowanie zapisanych słów

Uczestnik konkursu losuje trzy słowa. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie wylosowanych słów. Uczestnik ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się nad literą. Za każde poprawnie przeliterowane słowo można uzyskać 1 punkt. W sumie można uzyskać 3 punkty.

IV. Uczestnik losuje zestaw wyrazów (5 słów w każdym zestawie) i oddaje go komisji. Po wylosowaniu zestawu komisja wręcza uczniowi zestaw słów - zadaniem ucznia jest prawidłowe przeliterowanie słów 3-11 literowych.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za każdy poprawnie przeliterowany wyraz.

W sumie można uzyskać 10 punktów.

- na przeliterowanie każdego słowa uczeń ma 30 sekund.

- kartki z numerami zestawu mogą być wykorzystane jednorazowo

- w przypadku większej liczby uczniów z maksymalną liczbą punktów należy przeprowadzić dodatkowe losowanie zestawów do momentu wyłonienia zwycięzców (3 osób z największą liczbą punktów), o kolejności może również zadecydować szybkość literowania wyrazów.

V. Tłumaczenie i literowanie wyrazów

Uczestnik losuje dwa słowa w języku polskim. Zadaniem uczestnika jest przetłumaczenie wylosowanego słowa na język angielski a następnie przeliterowanie go. Uczestnik może zapisać wylosowane słowo na arkuszu konkursowym. Za poprawne tłumaczenie słowa uczestnik otrzymuje2 punkty. Jeżeli uczeń nie zna tłumaczenia prowadzący je podaje a zadaniem uczestnika jest przeliterowanie usłyszanego słowa. Uczestnik otrzymuje 2 punkty, jeśli poprawnie przeliterował słowo bez zapisywania go na arkuszu konkursowym i 1 punkt, jeżeli wcześniej zapisał słowo. W sumie można uzyskać 8 punktów.

UWAGA!!!W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Nie będą zaliczane słowa, w których uczeń się pomyli, nawet jeśli poprawi się natychmiast.

5. Czas trwania etapu międzyszkolnego uzależniony jest od ilości uczestników.

6. Konkurs przewidziany jest na dzień 20 XI 2023 r., godz. 9:00 w bibliotece szkolnej

7. W skład komisji konkursowej wchodzą: wice-dyrektor p. Anna Wyskwar, nauczycielki języka angielskiego: p. Lucyna Próchniak i p. Milena Dębek

8. Chętnych uczniów prosimy o zgłoszenie się do swoich nauczycieli języka angielskiego do dnia 17 XI 2023 r. 9. Zwycięzcy konkursu otrzymają tytuł Spelling Bee Champion, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę.

Organizator konkursu:

Lucyna Próchniak

Lista słów do literowania

 

 

Licznik odwiedzin

2551718
DzisiajDzisiaj1140
WczorajWczoraj987
W tym tygodniuW tym tygodniu1140
W tym miesiącuW tym miesiącu23324
RazemRazem2551718
Zalogowani 0

Deklaracja dostępności.

deklaracja dostepnosci

logo png