Konto do opłat
images/n1.png

Wywiadówki 2019/2020

6 lutego 2020 r. godz. 16:30- informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi za I semestr

28 maja 2020 r. godz. 16:30- informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego

PRZYDZIAŁ KLASOPRACOWNI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO N-LA

NR SALI(n)

NR SALI (s)

Ia

Agnieszka Pękala

204

16P

Ib

Paulina Głowacka

204

16P

Ic

Jolanta Panecka

104

26P

IIa

Małgorzata Bachanek

106

28P

IIb

Beata Smaga

105

27 P

IIc

Ewa Michalik

107

29P

IId

Monika Kalinowska

104

26P

IIIa

Jolanta Dados

106

28P

IIIb

Bogumiła Chabros

201

13P

IIIc

Magdalena Makoś

203

16P

IIId

Magdalena Drzazga

107

29P

IVa

Wojciech Wręga

304

6G

IVb

Iwona Michalik

202

14P

Va

Marzanna Kula

306

8P

Vb

Anita Sereda

206

18G

Vc

Krzysztof Podgajny

209

14G

Vd

Anna Staszak

113

24G

VIa

Lucyna Próchniak

112

25G

VIb

Beata Brzozowska

308

8G

VIc

Hanna Żurkowska

210

13G

VId

Anna Rukasz

310

5G

VIIa

Renata Woźniak

304

6P

VIIb

Bożena Siwiec

207

16G

VIIIa

Monika Respond

303

5P

VIIIb

Ewa Pasternak

302

4P

VIIIc

Justyna Pękala

110

27G

AVIVA dla uczniów i przedszkolaków

 

 

Oświadczenie dla opiekunów

 

Zgłoszenie wypadku AVIVA do druku

 

OWU Grono

 

Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurowie ubezpieczeni są
w roku szkolnym 2019/2020 w firmie COMPENSA.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia.

Opis ubezpieczenia szkolnego

Zakres ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU)

Obowiązek informacyjny

Karta produktu

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Klauzula informacyjna przesłanka przepis prawa

 


 

Klauzula informacyjna przesłanka umowy

 

 

Klauzula informacyjna przesłanka zgoda

 

 

KLAUZULA ZGODY rozpowszechnianie wizerunku

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowie w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 

 Zarządzenie nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurowie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

Klauzula informacyjna obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Obowiązek informacyjny

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Szkoły w Kurowie w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

Zarządzenie nr 4 w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych