Rok szkolny 2017/2018
images/logo1.jpg

Uczniowie z klas I-III z naszej szkoły wzięli udział w IX edycji programu edukacji antytytoniowej: Nie pal przy mnie, proszę!

W ramach realizacji programu odbyły się zajęcia warsztatowe oraz konkurs plastyczny.

W tym roku szkolnym po raz kolejny zrealizowałam program „Chroń Dziecięce Uśmiechy”
w czterech klasach I-szych i czterech IV -tych szkoły podstawowej. Zajęcia zostały przygotowane
w oparciu o zeszyty edukacyjne adresowane do dwóch grup wiekowych, a przeprowadzone przez nauczyciela wolontariusza PCK. Dla młodszych dzieci „
Ja i moje zęby”, dla starszych „Ja i mój uśmiech”.

         

              22  lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kurowie odbyły się eliminacje gminne 41. edycji OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”.

            W turnieju rywalizowało ze sobą 12 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych:

  • szkoły podstawowe – klasy IV - VI,
  • klasa VII SP oraz klasy II i III gimnazjum.

            W eliminacjach wykorzystano platformę e-learningową na której uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa.

W kategorii IV – VI SP:

Pod koniec października 2017r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Grzyby jadalne i trujące”. Konkurs skierowany był do uczniów klas III. Jego celem było kształtowanie wiedzy na temat znajomości zbierania grzybów, promowanie właściwego stosunku do lasu i jego darów, a także pobudzenie wyobraźni i kreatywności oraz doskonalenie technik plastycznych wśród uczniów. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na korytarzy ,a uczniowie otrzymali dyplomy i drobne gadżety.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za oryginalność i pomysłowość swoich prac i życzymy powodzenia w następnych konkursach.