Przegląd
images/logo1.jpg

     

 Od 16 lat obchodzimy Święto Polskiej Niezapominajki. Wymyślił je w roku 2002 ekolog i redaktor Andrzej Zalewski. Wybrał datę 15 maja i hasło: „Niezapominajki pomagają pamiętać”. Bo te niepozorne kwiatki symbolizują miłość, wierność i stałość w uczuciach. 

      W związku z tym świętem nasza szkoła wzięła udział w wielu działaniach mających na celu wzbudzanie szacunku dla polskiej przyrody. Odbyło się wiele konkursów, uczniowie klas czwartych wzięli udział w warsztatach z dietetykiem. Członkowie Ligi Ochrony Przyrody z klas szóstych wzięli udział w warsztatach przyrodniczych w ZOOM natury w Janowie Lubelskim oraz z klas czwartych w warsztatach w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie.

         Wszystkie nagrody za konkursy oraz inne działania mogły być zrealizowane dzięki sponsorom, którymi są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Urząd Gminy w Kurowie. Bardzo dziękujemy tym instytucjom.

         W dniu 14 maja 2018 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pani Elżbieta Mitura z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Pan Wójt Gminy Kurów – Stanisław Wójcicki, Pani Halina Jankiewicz – Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani Katarzyna Drążkiewicz – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców.

         Apel miał charakter ekologiczny, a przede wszystkim zawierał ideę przyjaźni, zrozumienia i szacunku do przyrody.

Święto Niezapominajki jest związane z ekologią i miłością do przyrody i my również o tym nie zapominamy.

Niech niezapominajka przypomina wszystkim o tym , żebyśmy dbali o przyrodę, o nasz wspólny dom.

001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG005.JPG006.JPG007.JPG008.JPG009.JPG010.JPG011.JPG012.JPG013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.JPG019.JPG020.JPG021.JPG