Harmonogram stołówki
      Dziennik
   Zastępstwa
images/n1.png

1. Cóż, że jesteśmy bardzo młodzi,
cóż, że sił wielkich też nie mamy,
nie ustąpimy w życia pochodzie
i starszym kroku dotrzymamy.

Ref. Bo my to młodzież z Kurowa,
chcemy by region ten poznał świat.
Ksiądz Piramowicz tu szkołę zbudował,
podwaliny oświaty kładł.

2. Dziś zdobyć wiedzę, by w przyszłości
świat cały i drogi w Kosmosie.
Nigdy nie traćmy siły młodości
i mądrze swym kierujmy losem.

Ref. Bo my to młodzież z Kurowa,
chcemy by region ten poznał świat.
Ksiądz Piramowicz tu szkołę zbudował,
podwaliny oświaty kładł.

 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W CZASIE PANDEMII

Posiłki wydawane są zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci, korzystających z żywienia w szkole.

 • Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez wyznaczonego pracownika Szkoły w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.

 • Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki.
  W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans, ustawiając się w jednej kolejce.

 • Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.

Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu kuchennego oraz intendent przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę w miarę możliwości.

swiet 750x458

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
  1. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
   w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
  2. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
   w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
  3. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach
   i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
  4. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach
   i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
  5. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach
   i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub dezynfekować.
  6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

Harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

12:00-12:25

zajęcia świetlicowe, ppp itp.

Ia, Ic, IIc,

 

Ia, Ib, Ic, IIIa

Ic, IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IIId

Ia, Ib, IIIb, IIIc

IIa, IIId

12:25-12:45

przerwa

IIb, IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IVa, IVb

IIIb, IIIc, IIId, IVa, IVb, Va, Vb

Ia, Ib, IIa, IIc, Va, Vb,

Ic, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIId, IVa,

IIc, IIIa, IIIb, IIIc, IVb, IVc, Va, Vb

12:45-13:30

zajęcia świetlicowe, ppp, itp.

Ib, IIa, IVc, Va, Vb

IIa, IIb, IIc, IVc,

IVa. IVb, IVc,

IVb, IVc, VIa, VIb, VIc, VId

Ia, Ib, Ic, IIb, IVa,

13:30-13:45

przerwa

VIa, VIb, VIc, VId, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb

VIa, VIb, VIc, VId, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb

VIa, VIb, VIc, VId, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb

Va, Vb, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb

VIa, VIb, VIc, VId, VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIIa, VIIIb

        Uczniowie nie uczęszczający na zajęcia świetlicowe, ppp, itp. korzystają ze stołówki szkolnej na pierwszej przerwie po swoich lekcjach!

Licznik odwiedzin

2037349
DzisiajDzisiaj522
WczorajWczoraj549
W tym tygodniuW tym tygodniu3214
W tym miesiącuW tym miesiącu6883
RazemRazem2037349
Zalogowani 0

Deklaracja dostępności.

deklaracja dostepnosci