Przegląd
images/zaloba/z1.jpg

   

   

     Uczestniczymy już w drugiej edycji programu UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ, a w tym roku zgłosiliśmy się także do Code Week, czyli do Europejskiego Tygodnia Kodowania.

   Codziennie przez okres od 15.10.2018 do 19.10.2018 wykonywaliśmy zadania związane z programowaniem i zdawaliśmy relacje ze swoich działań w formie opisu i fotokolaży. Poznaliśmy historię Code Week szukaliśmy algorytmów, tworzyliśmy skrypty, kodowaliśmy informacje dotyczące naszej miejscowości, zrobiliśmy mapkę/makietę z zabytkami Kurowa, miejscami pamięci i miejscami użyteczności publicznej, do której wykorzystaliśmy nasze zdjęcia z odbytej w te miejsca wycieczki. Przy okazji programowaliśmy również trasy dla naszego Ozobota. Na zakończenie tygodnia stworzyliśmy plakat podsumowujący nasze działania. W ciągu tygodnia, bawiąc się, bardzo dużo się nauczyliśmy.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej powszechnie zwanym Dniem Nauczyciela uczniowie klas I d i Vc przygotowali uroczysty apel dla Nauczycieli oraz Pracowników naszej szkoły.

 

 

 

Zapraszamy uczniów klas I - VIII oraz III gimnazjum do udziału w tegorocznej  XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr".

Uczniowie chętni do udziału w konkursie zapisują się u panów: Sylwestra Byzdry lub Krzysztofa Podgajnego.

Terminarz konkursu:

2 października odbył się szkolny konkurs wiedzy o krajach europejskich
„Jestem Europejczykiem”.
Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na przykładowe pytania konkursowe.

8. Mianem ,,Beneluxu” określamy:
a) Irlandię i Wielką Brytanię
b) Niemcy i Polskę
c) Belgię, Holandię i Lu
ksemburg

 

 Informacja dla rodziców

    Przypominamy, iż istnieje możliwość przystąpienia naszej szkoły do projektu „Profilaktyka nadwagi i otyłości” realizowany przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20114-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11,3 Usługi społeczne i zdrowotne.

    Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018r. do 29.02.2020r. i skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
3 września 2018 r.

8.00  MSZA ŚWIĘTA

9.00 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
(W  SALI GIMNASTYCZNEJ BYŁEGO GIMNAZJUM) 

PO CZĘŚCI OFICJALNEJ ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA
Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH.

Z powodu prac remontowych będzie tymczasowo zamknięte wejście do szatni w budynku szkoły podstawowej. 
Prosimy o korzystanie z wejścia w budynku byłego gimnazjum.

Za niedogodności przepraszamy !

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

                01.09.2018 r. -15.09.2018 r.

              Dla słuchaczy kolegiów języków obcych, kolegiów

       pracowników służb społecznych:

                                 01.09.2018 r.-15.10.2018 r.

 Wnioski można pobrać w Szkole Podstawowej
w Kurowie, II piętro pokój nr 2 .