Przegląd
images/n1.png

 

 

 

Zapraszamy uczniów klas I - VIII oraz III gimnazjum do udziału w tegorocznej  XIII edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr".

Uczniowie chętni do udziału w konkursie zapisują się u panów: Sylwestra Byzdry lub Krzysztofa Podgajnego.

Terminarz konkursu:

2 października odbył się szkolny konkurs wiedzy o krajach europejskich
„Jestem Europejczykiem”.
Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na przykładowe pytania konkursowe.

8. Mianem ,,Beneluxu” określamy:
a) Irlandię i Wielką Brytanię
b) Niemcy i Polskę
c) Belgię, Holandię i Lu
ksemburg

 

 Informacja dla rodziców

    Przypominamy, iż istnieje możliwość przystąpienia naszej szkoły do projektu „Profilaktyka nadwagi i otyłości” realizowany przez Stowarzyszenie „Klub XXI wieku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20114-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11,3 Usługi społeczne i zdrowotne.

    Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018r. do 29.02.2020r. i skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się
3 września 2018 r.

8.00  MSZA ŚWIĘTA

9.00 INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO
(W  SALI GIMNASTYCZNEJ BYŁEGO GIMNAZJUM) 

PO CZĘŚCI OFICJALNEJ ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA
Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH.

Z powodu prac remontowych będzie tymczasowo zamknięte wejście do szatni w budynku szkoły podstawowej. 
Prosimy o korzystanie z wejścia w budynku byłego gimnazjum.

Za niedogodności przepraszamy !

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

                01.09.2018 r. -15.09.2018 r.

              Dla słuchaczy kolegiów języków obcych, kolegiów

       pracowników służb społecznych:

                                 01.09.2018 r.-15.10.2018 r.

 Wnioski można pobrać w Szkole Podstawowej
w Kurowie, II piętro pokój nr 2 .

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20.

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Koniec pierwszego semestru:

14 lutego 2020 r.

4.

Ferie zimowe:

13 stycznia-26 stycznia 2020 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

8.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

31 października 2019 r.

2,3 stycznia 2020 r.

13 luty – zabawa choinkowa,

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – egzaminy ósmoklasisty.

12 czerwca 2020 r.

 
 

Nadszedł czas podsumowania projektu „Dobre nasiono-dobry zbiór”

Był to trafny wybór i wspaniałe wyzwanie dla szkolnej społeczności.

Samodzielne hodowanie roślin z nasion to świetna przygoda, radość i ukłon w stronę przyrody.

Projektowe aktywności absorbowały uczniów i nauczycieli,  wzbogacały doświadczenia
oraz wyzwalały kreatywność.

Zadania wykonywane w międzynarodowym towarzystwie sprawiały, że poczuliśmy się jak w europejskiej rodzinie, której bliski jest temat przyrody i ekologii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie, współpracę i wymianę doświadczeń.

Szkolnym koordynatorem projektu była p. Lucyna Próchniak.

Projekt realizowały:klasa IV a z wychowawczynią p. Lucyną Próchniak i klasa II a z wychowawczynią p. Agnieszką Pękalą.

Zapraszamy do zapozania się z działaniami realizowanymi w ramach projektu w roku szkolnym 2017/18.

 

http://spkurow.pl/nowa/angielski/2017/11/13/good-seed-makes-a-good-crop/

Więcej o działaiach w zakładce  Erasmus+