Start
      Dziennik
   Zastępstwa
images/n1.png

uwaga rodzice

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133)

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
 2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w szkole.
 3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w szkole, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedury:

 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami na zebraniach lub drogą elektroniczną.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.

  

Opis procedury

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym pielęgniarka, dokonuje okresowej kontroli czystości skóry i włosów uczniów na terenie placówki, taki obowiązek spoczywa również na rodzicach dzieci.

Każdy przypadek zauważenia wszy pielęgniarka oraz rodzic zgłasza wychowawcy klasy.

 1. Wychowawca zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o skali zjawiska.
 2. Zalecenie: W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszawicy rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, u którego wystąpiła wszawica, powinni zatrzymać dziecko w domu do czasu likwidacji zakażenia, podejmując skuteczne i intensywne zabiegi, by skrócić czas nieobecności w placówce do niezbędnego minimum.
 3. Jeśli rodzice nie podejmą niezbędnych działań higienicznych, należy zawiadomić dyrektora placówki, o obawach co do właściwego wykonywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną. Brak działań rodziców może bowiem rodzić podejrzenie o zaniedbywanie przez nich dziecka, a w pewnych przypadkach, podejrzenie o nadużycia popełniane wobec dziecka w jego środowisku domowym. Z tego względu, brak współpracy z rodzicami nie może być przez władze szkolne lekceważony. W sytuacji, kiedy rodzice lub opiekunowie nie mogą lub nie są w stanie sprostać zadaniu sprawowania opieki nad dzieckiem w sposób, który chroni jego dobro - niezbędne jest udzielenie tej rodzinie pomocy opiekuńczo-wychowawczej w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
 4. Czystość włosów swoich dzieci rodzice mają obowiązek sprawdzać w domu systematycznie przynajmniej raz w tygodniu.

 

WSZAWICA – choroba zakaźna!

RODZICU, BĄDŹ CZUJNY!

 1. Dziecko zarażone wszami głowowymi często drapie się po głowie.
 2. Świąd i pieczenie skóry jest spowodowany substancją, którą wydziela wesz głowowa. Może być to przyczyną frustracji dziecka i utrudniać mu koncentrację podczas lekcji.
 3. Wszawicą może zarazić się zarówno uczeń, który ma długie, jak i krótkie włosy.
 4. Czystość włosów nie ma wpływu na podatność na infekcję.
 5. Wszawica najczęściej dosięga dzieci między 3 a 12 rokiem życia.

MIEJ ŚWIADOMOŚĆ, CZEGO SIĘ OBAWIAĆ

 1. Wszy głowowe mają barwę brązową lub szarą. Wielkością i kształtem przypominają ziarenka sezamu.
 2. Wszy głowowe nie potrafią skakać lub latać. Ich jedynym sposobem poruszania się jest pełzanie.
 3. Jaja wszy są nazywane gnidami. Mają one wielkość główki od szpilki i wytwarzają substancję kleistą, która zwiększa ich przyczepność do włosów.
 4. Zarówno wszy, jak i gnidy głowowe mogą nie być dostrzeżone na pierwszy rzut oka. Pasożyty lubią ciepło, dlatego bytują przy korzeniu włosa.
 5. Okolicami głowy, w których najprościej jest znaleźć wszy, są partie przy uszach oraz karku.
 6. Wszy głowowe nie przenoszą chorób.

Jak wykryć wszy? Jak postępować?

 1. Sprawdzając włosy w okolicy uszu oraz karku głowy;
 2. W przypadku długich włosów najłatwiej jest je wykryć podczas czesania włosów specjalnym grzebieniem nad białą kartką;
 3. Należy czesać włosy suche i wyczesywać je w pozycji pochylonej – głową do dołu nad białą kartka papieru;
 4. Jeśli niektóre „kropki” na kartce się poruszają to z dużym prawdopodobieństwem są to wszy;
 5. Poświęć czas na systematyczne czesanie włosów specjalnym, gęstym grzebieniem. Czesać powinna się cała rodzina. Czym szybciej wykryje się wszy, tym szybciej się ich pozbędziemy;
 6. Włosy należy czesać bardzo dokładnie, wszy i ich jajeczka są bardzo małe i trudne do usunięcia;
 7. Należy także zastosować mycie włosów szamponem przeciwko wszom;
 8. Po uwolnieniu się od wszy, należy jeszcze czesać się specjalnym grzebieniem przez 10-14 dni. Da to pewność, że zastosowana metoda leczenia była skuteczna.

Czystość włosów należy sprawdzać systematycznie przynajmniej raz w tygodniu.

Leki dostępne są w aptekach, można je kupić bez recepty, należy stosować się ściśle do zaleceń zawartych w ulotce.

Informacja dla rodziców dotycząca profilaktyki zwalczania wszawicy

W celu zapewnienia warunków organizacyjnych do bezpiecznego i higienicznego pobytu uczniów w szkole prosimy o systematyczne, minimum cotygodniowe sprawdzanie dzieciom czystości głów. Jest to najlepsza możliwość skutecznego leczenia wszawicy oraz działań profilaktycznych, które w efekcie mogą zapobiec jej rozprzestrzenianiu.

Zarażenie wszami głowowymi może przytrafić się dziecku tak samo, jak zdarza mu się zapomnieć zeszytu do szkoły czy odrobić pracę domową. Nikt tu nie jest winny, gdyż infekcja nie wynika z braku higieny lub ubóstwa rodziny. W takim samym stopniu może ona dotknąć dzieci zadbanych, jak i pochodzących z mniej zamożnych domów.

 

Dzięki współpracy i komunikacji na linii szkoła – dom- szkoła można tego skutecznie uniknąć.

zebranie

Dnia 7 listopada 2019 r. odbędą się spotkania z wychowawcami:

godz. 1630dla kl. I - III

godz. 1730- dla kl. IV - VIII

 

ZAPISY NA OBÓZ SZKOLENIOWO-JĘZYKOWY EUROWEEK W KOTLINIE KŁODZKIEJ RUSZAJĄ!

Po raz czwarty, na prośbę uczniów, organizujemy wyjazd na Euroweek.

 Termin wyjazdu (UWAGA-ZMIANA TERMINU W ZWIĄZKU Z BIERZMOWANIEM)
31 marca-4 kwietnia 2020 r.

DSC 0004b

 

Dnia 11 października odbyło się w naszej szkole „Ślubowanie” uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz uroczystości szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kurów Arkadiusz Małecki, przewodniczący Komisji Oświaty Artur Poniewierski, przewodnicząca Rady Rodziców Marta Chmurzyńska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Halina Jankiewicz, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy i rodzice uczniów klas pierwszych. Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitał pan dyrektor Włodzimierz Żurkowski.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych zostało połączone z ważnym świętem nie tylko nauczycieli, ale całej społeczności szkolnej - Dniem Edukacji Narodowej. Zanim pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę Wójt Gminy Kurów oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kurowie w dowód uznania wręczyli swoje nagrody zasłużonym nauczycielom i pracownikom szkoły oraz przedszkola.

DSC 0028

 Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonał dyrektor. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej. Zaprzysiężeni, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności na scenie. Pięknie śpiewali i recytowali wiersze o szkole i obowiązkach, ale także przyjemnościach jakie ich czekają.   

   DSC 0014b 

   DSC 0019b      

DSC 0022b

Najmłodsi otrzymali gromkie brawa i miłe słowa od uczniów klasy czwartej oraz dyrekcji.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

A.Pękala

Licznik odwiedzin

1870443
DzisiajDzisiaj809
WczorajWczoraj695
W tym tygodniuW tym tygodniu5718
W tym miesiącuW tym miesiącu15972
RazemRazem1870443
Zalogowani 0

Deklaracja dostępności.

deklaracja dostepnosci