Start
images/zaloba/z1.jpg

         

         W piątek 27 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

         Uczniowie z klas Va i Vb oraz VIc zaprezentowali program artystyczny, w którym młodzież przedstawiła - słowem, gestem, tańcem i piosenką - cenną lekcje historii:

        Uczniowie przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 roku i wyjaśnili, dlaczego jest to ważny dzień dla Polski..

       

 W dniach od 18 do 20 kwietnia 2018 r. odbywał się egzamin gimnazjalny klas III.
W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 42 uczniów.

            18.04.2018 r. odbyła się część humanistyczna. Następnego dnia uczniowie pisali z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W piątek egzamin z języków obcych. Cały egzamin przebiegał sprawnie bez żadnych zakłóceń.

     

        W naszej bibliotece szkolnej co roku odbywa się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych. W tym roku pasowanie odbyło się 16 kwietnia. Wierszyki i zagadki o bajkach, przygotowane przez klasę VI a wprowadziły nowych czytelników w świat książek. Po części artystycznej uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. 

Uczniowie klasy IVA  i  IV C, 5 kwietnia 2018 roku miło spędzili czas  na wycieczce  do Warszawy.

Po raz kolejny nasza szkoła zaangażowała się w akcję „Twój Dar Serca dla Hospicjum” na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, która trwa od połowy marca do 27. kwietnia 2018 r. To już dziesiąta edycja tego charytatywnego wydarzenia w szkołach na Lubelszczyźnie.

Otrzymane wsparcie finansowe w tym roku będzie przeznaczone na: zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych, zakup sprzętu medycznego, naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego.

Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonanie wybranego przez siebie symbolu kraju anglojęzycznego - Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, Kanady, Australii lub Nowej Zelandii (np. portret królowej, Statua Wolności, flaga itp.)

Prace należy dostarczać do p. Patrycji Nowakowskiej do 11 maja 2018 roku.

Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie A4 (i większym) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, masa solna, zapałki, miniatury z drewna, styropianu, kartonów).

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko oraz nazwę przedstawionego symbolu.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, technika wykonania, użyte materiały, estetyka pracy.

  • drugie miejsce w cyklu turniei Giga Tenis ,
  • trzecie miejsce w Turnieju Masters,