OTWP   -     MATERIAŁY SZKOLENIOWE

WYKAZ TEMATÓW:

Kliknij  kier.gif (1071 bytes)  aby zapoznać się z treścią zagadnienia.

Kliknij ! PROCES SPALANIA I POŻAR
Kliknij ! PRZYCZYNY POŻARÓW
Kliknij ! PODSTAWOWE   FORMY  GASZENIA  POŻARÓW
Kliknij ! GASZENIE POŻARÓW LASÓW
Kliknij ! POŻARY PODDASZY, STRYCHÓW i STROPODACHÓW
Kliknij ! POŻARY W OBIEKTACH HANDLOWYCH I MAGAZYNACH
Kliknij ! ROZPOZNAWANIE SYTUACJI POŻARNICZEJ
Kliknij ! ORGANIZACJA OSP
Kliknij ! PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY
Kliknij ! ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
Kliknij ! KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY
Kliknij ! TAKTYKA POŻARNICZA - POJĘCIA
Kliknij ! PREWENCJA POŻAROWA
Kliknij ! SAMOCHODY POŻARNICZE
Kliknij ! POSTĘPOWANIE PRZY USZKODZENIACH CIAŁA
Kliknij ! SEKCJA
Kliknij ! ELEMENTY SŁUŻBY WEWNĘTRZNEJ
Kliknij ! SPRZĘT RATOWNICZY I POMOCNICZY
Kliknij ! GASZENIE POŻARÓW ŚRODKÓW TRANSPORTU
Kliknij ! UMUNDUROWANIE I UZBROJENIE STRAŻAKA
Kliknij ! WĘŻE I ARMATURA WODNA
Kliknij ! POCZĄTKI ZORGANIZOWANEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Kliknij ! EWAKUACJA LUDZI
Kliknij ! EWAKUACJA ZWIERZĄT
Kliknij ! ZASTĘP
Kliknij ! STATYSTYKA POŻARNICZA ZA ROK 2001
Kliknij ! PROSZKI I DWUTLENEK WEGLA JAKO SKUTECZNE ŚRODKI GAŚNICZE
Kliknij ! ŚWIĘTY FLORIAN - PATRON STRAŻAKÓW
Kliknij ! CZASOPISMA I WYDAWNICTWA STRAŻACKIE
Kliknij ! PODSTAWOWE ZADANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Kliknij ! JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Kliknij ! UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I CZŁONKÓW OSP.
Kliknij ! ŹRÓDŁA FINANSOWANIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
Kliknij ! ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.
Kliknij ! UDZIAŁ STRAŻAKÓW W RUCHU OPORU PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ.
Kliknij ! KORPUSY I STOPNIE W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.
Kliknij ! JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.
Kliknij ! MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA
Kliknij ! OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Kliknij ! MIEJSCA POWSTAWANIA POŻARÓW
Kliknij ! PRZYCZYNY ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POŻARÓW
Kliknij ! PRZYCZYNY POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ŻAGROŻEŃ
Kliknij ! BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I ZABUDOWAŃ GOSPODARCZYCH
Kliknij ! WYMAGANIA BHP WOBEC STRAŻAKÓW
Kliknij ! POSTĘPOWANIE PRZY OMDLENIACH
Kliknij ! POZYCJA BEZPIECZNA BOCZNA
Kliknij ! POSTĘPOWANIE Z POSZKODOWANYM PO UTRACIE PRZYTOMNOŚCI
Kliknij ! PIANY I ŚRODKI PIANOTWÓRCZE
Kliknij ! WIOSENNE WYPALANIE TRAW
Kliknij ! USTAWA O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (24.08.1991)
Kliknij ! USTAWA O PSP (24.08.1991)
Kliknij ! USTAWA z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Kliknij ! POSTĘPOWANIE PRZY USZKODZENIACH CIAŁA
Kliknij !! OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE MIEJSCA AKCJI
Kliknij !! MAGAZYNOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH
 Kliknij !! WYPOSAŻENIE MOTOPOMPY
 Kliknij !! BUTY STRAŻACKIE
 Kliknij !! GASZENIE POŻARÓW SAMOCHODÓW
Kliknij !! STRAŻACKIE HEŁMY
Kliknij !! JAK POSTĘPOWAĆ W RAZIE POŻARU ?
Kliknij !! JAK POSTĘPOWAĆ W RAZIE WYPADKU DROGOWEGO ?
Kliknij !! JAK POSTĘPOWAĆ W RAZIE POWODZI ?
Kliknij !! ŁADUNKI NIEBEZPIECZNE NA DROGACH
Kliknij !! DIAMENT NIEBEZPIECZEŃSTWA
Kliknij !! DYSTYNKCJE CZŁONKÓW OSP
Kliknij !! ODZNACZENIA, ODZNAKI I MEDALE STRAŻACKIE
Kliknij !! ZATRUCIE TLENKIEM I DWUTLENKIEM WĘGLA
Kliknij !! PRZYKŁADOWE PYTANIA Z ELIMINACJI OTWP
Kliknij !! PYTANIA Z FINAŁU KRAJOWEGO OTWP 2004
Kliknij !! PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
Kliknij !! DZIAŁANIA POŁĄCZONE

Źródła: Artykuły Stefana Todorskiego w "Strażaku" /1999-2005/ z cyklu: "Wiedza na co dzień"
Materiały pomocnicze do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" - Warszawa 1998 r.

[wstecz]