Start
images/n1.png
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

logo

RADA

RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KUROWIE

I

GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KUROWIE

INFORMUJE, ŻE W DNIU 17 WRZEŚNIA 2019 R. OBĘDZIE SIĘ POKAZ TAŃCÓW DLA CHĘTNYCH, KTÓRZY CHCĄ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH TANECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ

„OGÓLNOPOLSKĄ SZKOŁĘ TAŃCA I DOBRYCH MANIER KAROLINY FELSKIEJ I KRZYSZTOFA WASILEWSKIEGO.”

  1. POKAZ DLA GRUP PRZEDZSZKOLNYCH W SIEDZIBIE GMINNEGO PRZEDSZKOLA W O GODZ. 13.30,
  2. 2.POKAZ DLA DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDZIBIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ O GODZ. 14.00

CHĘTNYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OSOBĄ KONTAKTOWĄ JEST MONIKA MUZYKA (tel. 668358015)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

compensa

Rada Rodziców informuje, ze składka na ubezpieczenie dziecka na rok szkolny 2019/2020 wynosi 50 zł. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny Monika Muzyka tel. 668358015.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                  Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                                                Monika Muzyka

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wywiadowka

 

Dnia 18 września 2019 r. o godz.1630 odbędzie się wywiadówka ogólnoszkolna.

1630 - spotkanie ogólne w sali gimnastycznej

1700 - spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

gif swietlica

Informacje dotyczące świetlicy

Prawo do korzystania ze świetlicy mają dzieci, o których mowa w art. 105 ustawy
z dn.14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2019.1148).

Art. 105. Prawo oświatowe

Zajęcia świetlicowe

1. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 kształcenie specjalne ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w szkole.

Informacje dotyczące przyprowadzania
i odbierania dzieci ze szkoły

a) przyprowadzanie:

  1. Rodzice przyprowadzają dzieci wejściem dolnym do szatni.
  2. Dzieci z klas I i II są odbierane z szatni, przez nauczyciela uczącego.
  3. Dzieci korzystające rano z opieki świetlicy, przyprowadzane są przez rodziców do godz. 745 do świetlicy głównej (PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ)

b) odbieranie

  1. Rodzice odbierają swoje dzieci z szatni.
  2. Dzieci korzystające ze świetlicy, odbierane są przez rodziców
    po zakończeniu zajęć świetlicowych w godzinach: 1225 – 1235; 1330 – 1340; 1435 – 1600 .
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

EDL 2

W związku ze zbliżającymi się obchodami Europejskiego Dnia Języków ogłoszony zostaje konkurs na pracę plastyczną przedstawiającą flagę wybranego kraju europejskiego.

Prace należy dostarczać do p. Patrycji Nowakowskiej

do 27 września 2019 r. do sali nr 105 (parter).

Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie A4 (lub większym) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie lub inne).

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko oraz klasę autora.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, technika wykonania, użyte materiały, estetyka pracy.