Start
images/logo1.jpg

Naniesione zostały drobne poprawki w planie lekcji (klasy IIa i IIIa gimnazjum - zmiana kolejności lekcji oraz w klasach I - III SP kilka zmian w przydziale sal). Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem.

Aktualna wersja planu lekcji

W tym sezonie po raz pierwszy w wyścigach kolarskich startowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kurowie, zrzeszeni w „szkolnej szkółce kolarskiej”.
Zawodnicy bardzo dobrze wypadli w kolarskich imprezach.

 
 

                                             

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Organizowana jest przez prezydenta RP od 2012r. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. Podczas poprzednich edycji wspólnie czytano "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, "Trylogię" Henryka Sienkiewicza, "Lalkę" Bolesława Prusa i "Qvo vadis" Henryka Sienkiewicza.
Tegoroczną lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

 

 

Od września 2017 r. weszły w życie zmiany w systemie edukacji. Uczniowie, którzy ukończyli w czerwcu VI klasę szkoły podstawowej uczą się obecnie w klasie VII, rok później rozpoczną naukę w klasie VIII, po zakończeniu której napiszą egzamin ósmoklasisty. Wygaszane jest gimnazjum.

Dla ośmioletniej szkoły podstawowej przygotowana jest nowa podstawa programowa, według której będą się uczyć, jako pierwsi, uczniowie klas I, IV i VII.

Uczniowie z klas I-VII oraz uczniowie z klas gimnazjalnych II-III uczą się obecnie w dwóch połączonych budynkach, stanowiących jedną szkołę.