Start
images/logo1.jpg

6. czerwca uczniowie klas IV-VI, którzy pomagali w akcji "Twój Dar Serca dla Hospicjum", brali udział w wyjeździe do Lublina. Najpierw zwiedzali siedzibę TVP Lublin, poznając od kulis pracę dziennikarza telewizyjnego. O 11 odbył się koncert podsumowujący IX edycję akcji. Na scenie wystąpił Piotr Selim oraz Karol Dziedzic. 

Akcja „Twój Dar Serca dla Hospicjum” trwała w szkole

od 21. marca do 28. kwietnia 2017 r.   

Łączna kwota zebranych w czasie akcji pieniędzy wyniosła 5335,20 złotych.  

Pod koniec maja uczniowie klas szóstych wybrali się na wycieczkę w Pieniny. 

Coroczną tradycją Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w naszej szkole jest organizowanie wycieczek dla uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych. Jest to możliwe dzięki częściowej refundacji kosztów z projektu ekologicznego w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Udział w tej refundacji ma Urząd Gminy w Kurowie. Bardzo dziękujemy tym instytucjom za umożliwienie naszym uczniom tańszego zwiedzania.

W tym roku postanowiłyśmy zorganizować dwudniową wycieczkę do Białowieskiego Parku Narodowego. Dzięki sugestiom przewodnika, połączyliśmy elementy przyrodnicze z kulturowymi, religijnymi oraz historycznymi. Udaliśmy się przecież w tereny nad Bugiem, gdzie stykają się trzy kultury i trzy wyznania. Obok siebie zgodnie żyją prawosławni, katolicy i muzułmanie.