Start
images/logo1.jpg

         

        Konkurs Bóbr jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zainicjowanym w roku 2004 na Litwie, na wzór Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs  jest przeprowadzany raz w roku jednocześnie w większości uczestniczących w nim krajów.

         W Polsce, organizatorami Konkursu Bóbr są: m.in.: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej oraz Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania  UMK  w Toruniu.

klasy I – III

IIa       -          08 listopada 2017 -          16.00

IIb       -          09 listopada 2017 -          17.00

IIIb      -          08 listopada 2017 -          16.30

klasy IV – VII

07 listopada 2017 r.

IVa      -          16.30

IVb     -          16.30

IVc      -          16.30

IVd     -          16.30

Va       -          16.00

VIa      -          16.30

VIb     -          16.30

VI c      -        16.30

VIIa    -          16.30

VIIb    -          16.30

VIIc     -          16.30

klasy gimnazjalne

IIc       -          07 listopada 2017 -          17.00 – sala 24 (gimnazjum)