Start
images/logo.jpg

26 kwietnia gościliśmy w naszej szkole ekipę telewizji publicznej z Armenii.

Ekipa nagrywała program historyczny o ks. Grzegorzu Piramowiczu (1735-1801), wielkim Polaku ormiańskiego pochodzenia, patronie naszej szkoły.

Podczas pobytu w Kurowie, ekipa rejestrowała wywiady oraz utrwalała miejsca i pamiątki związane z wieloletnim proboszczem naszej parafii ks. Grzegorzem Piramowiczem.

 

Procedura ubiegania się o kartę rowerową

w Szkole Podstawowej im. Ks. G. Piramowicza w Kurowie

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908) kartę rowerową  może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej. Zgodnie z art. 109 ustawy Prawo o ruchu drogowym, od dnia  1 lipca 1999 r. karta rowerowa jest wydawana wyłącznie w szkole podstawowej.

Procedura uzyskania karty rowerowej

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą  procedurą:

W ramach akcji "Twój dar serca dla hospicjum" po raz kolejny kwestowaliśmy pod kościołami parafialnymi w Dębie (2.04) i w Kurowie (7.04). W tym roku dzieci ze swoimi rodzicami przygotowały słodkie serduszka - cegiełki. 

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI- „ZDROWI I BEZPIECZNI W SIECI”

W bieżącym roku szkolnym „Tydzień profilaktyki” odbył się w dniach
20- 24 marca i przebiegał pod hasłem „Zdrowi i bezpieczni w sieci.”

W czasie jego trwania zorganizowano wiele różnorodnych działań i konkursów związanych ze zdrowym stylem życia i bezpieczeństwem w Internecie.
Włączyła się do nich  duża liczba uczniów i nauczycieli.

30.03.2017 r. odbył się koncert charytatywny w ramach akcji "TWÓJ DAR SERCA DLA HOSPICJUM". Naszym gościem był o. Filip Buczyński, założyciel i prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. 

Swoje zdolności na scenie zaprezentowali następujący uczniowie: Stanisław Kozak kl. IV a, Aleksandra Kozak z kl. V a, Weronika Kamińska, Jakub Durak, Filip Jończyk i Kamil Wójcik z kl. V b, Mateusz Stróżek, Agnieszka Szewczyk, Weronika Kołodziej, Marcelina Piech, Daria Turza, Magdalena Kołodziej, Karolina Cybulska i Aleksandra Góra z kl. VI a, Iga Banaś i Amelia Chołaj z kl. VI b, Weronika Chmurzyńska i Julia Głębicka z kl. VI c.


    28 i 29 marca oraz 4 kwietnia w szkole odbywały się warsztaty  dla uczniów klas IV- VI (po 2 godziny dla każdej klasy) z zakresu profilaktyki agresji, przemocy i cyberprzemocy.
Prowadził je trener z Węgrowa (woj. mazowieckie)- p. Marek Mudant.
    Podczas zajęć omówione zostały rodzaje agresji, przemocy i cyberprzemocy, sposoby radzenia sobie z takimi zachowaniami, możliwości uzyskania pomocy. Analizowano zachowania  oraz uczucia sprawców, ofiar i świadków przemocy. Uczestnicy warsztatów obejrzeli film na ten temat.

Konkurs plastyczny z języka angielskiego

dla klas I-III

Uczestnicy powinni wykonać wybrany przez siebie symbol Wielkiej Brytanii (np. portret królowej, Big Ben, flaga itp.).

Prace należy dostarczać do p. Patrycji Nowakowskiej do 21 kwietnia 2017 roku.

 

Uczestnicy konkursu wykonują prace w formacie A4 (i większym) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, masa solna, zapałki, miniatury z drewna, styropianu, kartonów).

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko oraz nazwę przedstawionego symbolu.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność i pomysłowość, technika wykonania, użyte materiały, estetyka pracy.

 

Po raz trzeci w naszej szkole rozpoczęliśmy akcję „Twój Dar Serca dla Hospicjum” na rzecz Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.   

Będzie ona trwać do 28.04.2017 r.

W tym roku otrzymane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone, m.in. na: zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla Podopiecznych, sprzętu medycznego, naprawy i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego, pomoc socjalną dla Podopiecznych i ich rodzin, żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej.

21.03.2017 r. odbyły się mecze charytatywne.

ZAPRASZAMY NA OBÓZ SZKOLENIOWY EUROWEEK
 11-15 września 2017 r.
Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły  będą mieli okazję  uczestniczyć w  obozie językowym Euroweek, organizowanym przez Fundację Euroweek w Bystrzycy Kłodzkiej.